Direkt till innehållet

Vårdval Halland Specialiserad öppenvård

Region Halland har avtal inom hud och psykiatri.

Här finns information för dig som bedriver verksamhet inom dessa vårdområden. Sidorna ger dig en översikt över vad du behöver känna till kring lagar, regler, riktlinjer, överenskommelser och annat. Här finns även kontaktuppgifter.

I uppdragbeskrivningen hittar du en utförlig beskrivning om vad du som vårdgivare inom Vårdval Halland Specialiserad öppenvård ska leva upp till.

Du som är intresserad av att bli vårdgivare hittar detaljerad information i uppdragsbeskrivningen.

I mars 2025 kommer Region Halland att införa ett nytt huvudjournalsystem (Cosmic). Kontrakt kommer att tecknas enligt rutin för nya ansökningar för avtal enligt lagen om valfrihet (LOV), men inplanerad driftstart kan komma att påverkas utifrån tillgång till det nya journalsystemet. Anslutning till det nuvarande journalsystemet (VAS) behöver beställas senast 31 december 2023 och anslutning kan ske till maj 2024. Efter detta kan inte längre anslutning till VAS ske. Nya verksamheter kommer preliminärt att kunna ansluta sig till Cosmic från och med augusti 2025.

Kontaktinformation

Frågor om fakturering och Vårdval Finans

Vårdvalsservice

Tfn: 0771-900 300

vardvalsservice@regionhalland.se

Övriga frågor

Christina Ederberg

christina.ederberg@regionhalland.se, 070-818 52 59

Ann-Sofi Strömvall Larsson

ann-sofi.stromvall-larsson@regionhalland.se, 073-324 15 19

Relaterad information

Uppdragsbeskrivning Vårdval Halland specialiserad öppenvård (2024)

Prislistor - ersättning

Symbolen för Vårdval Halland

Avgiftshandboken

Siths-kortSenast ändrad: