Direkt till innehållet

Salmonella

Om sjukdomen

Salmonella är en bakterie som kan orsaka diarré, magsmärta, feber och eventuellt kräkningar. Bakterien smittar genom kontaminerad mat och dryck.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om Salmonellainfektion samt hur det smittar. Informera även index om att Smittskyddet kan komma att kontakta dem för mer information om smittväg (vid inhemsk smitta). Behandling ges i regel inte.

Förhållningsregler och Smittskyddsblad

Förhållningsregler ges både muntligt och skriftligt till bekräftat fall och ska journalföras. Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se).

Informera även om Hygienråd vid tarmsmitta som återfinns på Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se).

Smittspårning och åtgärder

 • Nedan information bör också vara med i smittskyddsanmälan:

  Ta uppgifter om arbete, skola, förskola.

 • Om barn varit på förskola i samband med symtomdebut eller med symtom – ring Smittskydd 035 – 13 16 07!
 • Uppföljande provtagning krävs innan återgång till förskola eller riskyrke (se Smittskyddsblad)
 • Sjukskrivning till stabil symtomfrihet.
 • Fler sjuka i omgivningen?
 • Provta kontakter med symtom.
 • Provta även symtomfria kontakter som går på förskola eller har riskyrke (se Smittskyddsblad).
 • Närkontakter med riskyrke kan enligt Smittskyddslagen avstängas från arbete/förskola i väntan på provsvar.
 • Resor inom och utom landet (resmål, arrangör, hotell, ut- och hemresedatum)?
 • Restaurangbesök?
 • Hantering/intag av misstänkta livsmedel eller vatten (t.ex. från egen brunn eller i naturen)?
 • Bad i hav eller sjö?
 • Kontakt med djur, lantbruk, gödsel?

Kontakta omgående smittskyddsläkaren vid misstanke om ansamling av fall.

Klinisk anmälan i SmiNet

Görs här, senast dagen efter diagnos: https://www.folkhalsomyndigheten.se/sminet

Kostnadsfrihet

Vård och behandling vid Salmonellainfektion är kostnadsfri då det är en allmänfarlig sjukdom.

Länkar

Sjukdomsinformation om salmonellainfektion — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)Senast ändrad: