Direkt till innehållet

Hepatit E

Om sjukdomen

Hepatit E utsöndras med avföringen och sprids via förorenat vatten eller förorenat livsmedel, till exempel otillräckligt tillagat kött. Hepatit E kan ge typiska gulsotssymtom men är i regel självläkande och går sällan över i kroniskt stadium.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om hepatit E-infektion, smittväg och smittsamhet. Kontakta Smittskydd om fall eller närstående går i förskola eller har riskyrke. Om misstanke om livsmedelsburen smitta, be patienten spara maten för eventuell provtagning. Informera index om att Smittskydd kan komma att kontakta dem för mer information.

Förhållningsregler & Smittskyddsblad

Förhållningsregler ges både muntligt och skriftligt till bekräftat fall och ska journalföras se Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se)

Informera även om Hygienråd vid tarmsmitta som återfinns på Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se).

Smittspårning och åtgärder

Nedan information bör också vara med i smittskyddsanmälan:

  • Ta uppgifter om arbete, skola, förskola.
  • Ta uppgifter om närstående med riskyrke, gravida eller barn i förskoleåldern.
  • Fler sjuka i omgivningen?
  • Resor inom och utom landet (resmål, arrangör, hotell, ut- och hemresedatum)?
  • Hantering/intag av misstänkta livsmedel (griskött eller vilt) eller vatten (t.ex. från egen brunn eller i naturen)?
  • Djurkontakt (husdjur, lantbruk, jakt)?
  • Har närkontakt nyligen varit utomlands?

Provta kontakter med symtom. Provta symtomfria närstående med riskyrke, gravida och förskolebarn i hushållet.

Klinisk anmälan SmiNet

Görs här, senast dagen efter diagnos: https://www.folkhalsomyndigheten.se/sminet.

Kostnadsfrihet

Vård och behandling för hepatit E är kostnadsfri då det är en allmänfarlig sjukdom.

Länkar

Sjukdomsinformation om hepatit E — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

 

 

 Senast ändrad: