Direkt till innehållet

Larmgränser

För vissa analyter finns angivna larmgränser. Då koncentrationen av respektive analys ligger utanför angiven larmgräns föranleds laboratoriet att meddela analysvärdet till beställaren per telefon. Undantag görs i de fall då patientens låga eller höga värden är kända sedan tidigare eller vid blastceller hos tidigare känd patient. Undantaget gäller även de patienter som tillhör de njurmedicinska mottagningarna eller dialysavdelningarna och som tidigare haft ett kreatinin >300 µmol/L.

 

Analys   Nedre larmgräns Övre larmgräns Enhet
P-Calcium ≤ 1,80 ≥ 3,00 mmol/L
S, aB-Calciumjon < 1 år Ingen larmgr. Ingen larmgr.
S, aB-Calciumjon ≥1 år ≤0,80 ≥ 1,60 mmol/L
B-Celler mikroskopi/Cellavision Blastceller Blastceller
S-Digoxin - ≥ 3,0 nmol/L
P-Glukos ≤2,5 ≥ 25,0 nmol/L
B-Hb ≤16 år ≤ 90 ≥ 200 g/L
B-Hb Vuxna ≤ 70 ≥ 200 g/L
P-Kalium ≤ 2,5 ≥ 6,0 mmol/L
P-Kreatinin - ≥ 300 µmol/L
S-Litium - ≥ 1,5 mmol/L
B-Leukocyter ≤ 1,00 ≥ 40,00 x 10^9/L
S-Metanol - ≥ 2 mmol/L
P-Natrium ≤ 120 ≥ 160 mmol/L
B-Neutrofila granulocyter ≤ 0,5 - x 10^9/L
P-PK - ≥ 7,0 INR
S-Teofyllin - ≥ 110 µmol/L
B-Trombocyter ≤ 20 - x 10^9/L

 

Senast ändrad: