Direkt till innehållet

Larmgränser

För vissa analyter finns angivna larmgränser. Då koncentrationen av respektive analys ligger utanför angiven larmgräns föranleds laboratoriet att meddela analysvärdet till beställaren per telefon. Undantag görs i de fall då patientens låga eller höga värden är kända sedan tidigare eller vid blastceller hos tidigare känd patient. Undantaget gäller även de patienter som tillhör de njurmedicinska mottagningarna eller dialysavdelningarna och som tidigare haft ett kreatinin >300 µmol/L.

 

Analys

  Nedre larmgräns Övre larmgräns Enhet
P-Calcium ≤ 1,80 ≥ 3,00 mmol/L
S-Calciumjon < 1 år Ingen larmgr. Ingen larmgr.
S-Calciumjon ≥1 år ≤0,80 ≥ 1,60 mmol/L
B-Celler mikroskopi/Cellavision Blastceller Blastceller
S-Digoxin - ≥ 3,0 nmol/L
P-Glukos ≤2,5 ≥ 25,0 nmol/L
B-Hb** ≤16 år ≤ 90 ≥ 200 g/L
B-Hb** Vuxna ≤ 70 ≥ 200 g/L
P-Kalium ≤ 2,5 ≥ 6,0 mmol/L
S-Kortisol < 40* nmol/L
P-Kreatinin - ≥ 300 µmol/L
S-Litium - ≥ 1,5 mmol/L
B-Leukocyter** ≤ 1,00 ≥ 40,00 x 10^9/L
S-Metanol - ≥ 2 mmol/L
P-Natrium ≤ 120 ≥ 160 mmol/L
B-Neutrofila granulocyter ≤ 0,5 - x 10^9/L
P-PK - ≥ 7,0 INR
B-Trombocyter** ≤ 20 - x 10^9/L

*Vid provtagningstid mellan kl 6 och kl 12. (Övriga tider på dygnet: ingen larmgräns)

**Vid passerad larmgräns kompletterar laboratoriet remissen med analysen om den inte är beställd från början.Senast ändrad: