Direkt till innehållet

InterInfo

InterInfo används för att se om en patient är blodgrupperad samt om det finns en giltig BAS-test. Interinfo ger även information om reserverade och transfunderade blodkomponenter. Transfusionskontroll inklusive återrapportering av blodkomponenter ska utföras via InterInfo när infusionen av blodkomponenten startar.

När transfusionskontrollen utförs i InterInfo blir blodkomponenterna återrapporterade automatiskt.

Länk till Interinfo Halmstad

Länk till Interinfo Varberg

Rutiner och Klinisk riktlinje för Interinfo

Interinfo - användning på vårdavdelning

InterInfo - driftstopp och blodtransfusion

Dessa ligger på regionens intranät och är endast åtkomliga för intern personal.

För tolkning av svaret:

Blodgruppering: Här visas ”Finns (datum) (blodgrupp)” eller ”Pågår” om remissen är registrerad men blodgrupperingen ännu ej utförts. I vissa fall visas både ”Finns” och ”Pågår” detta betyder då att en akut blodgruppering är utförd samt att den fullständiga blodgrupperingen pågår.

BAS-test: Här finns alternativen ”BAS-test giltig tom kl (klockslag datum)” eller för de patienter som är kända med kliniskt viktiga antikroppar ”Accepteras ej”

BK(S)-test: Här finns alternativet ” BK(S)-test giltig tom kl (klockslag datum)”.

Utlåtande: Information om antikroppar, rekommendationer inför transfusion osv.

 

Senast ändrad: