Direkt till innehållet

InterInfo

InterInfo används för att kontrollera om en patient är blodgrupperad, har en giltig BAS-test/MG-test och om det finns reserverade blodkomponenter.

Detta system används även för blodbeställning, transfusionskontroll och återrapportering av transfunderade blodenheter.

Transfusionskontroll inklusive återrapportering av blodkomponenter ska utföras via InterInfo när transfusionen av blodkomponenten startar.

När transfusionskontrollen utförs i InterInfo blir blodkomponenterna återrapporterade automatiskt.

Länk till Interinfo Halmstad

Länk till Interinfo Varberg

För tolkning av Patientinformation

Blodgruppering: Här visas ”Från (datum): (blodgrupp)” eller ”Pågår” om remissen är registrerad men blodgrupperingen ännu ej utförts. I vissa fall visas både ”Finns” och ”Pågår” detta betyder då att en akut blodgruppering är utförd samt att den fullständiga blodgrupperingen pågår.

BAS-test: Här finns alternativen ”Pågår”, ”Giltig BAS-test saknas”, ”BAS-test giltig tom (datum 23:59) eller för de patienter som är kända med kliniskt viktiga antikroppar ”Accepteras ej”

MG-test: Här finns alternativet ”Pågår”, ”Prov för MG-test saknas” samt ”Prov för MG-test tom (datum 23:59)”.

Senaste Utlåtande: Information om antikroppar, rekommendationer inför transfusion osv.

Kommentar: Information om patienten kräver speciellt utvalda blodkomponenter, bestrålande osv.

Reservationer: Här visas information om reserverade blodkomponenter. Här står datum när blodkomponenten reserverades av blodcentralen, vilken avdelning reservationen står på, vilken typ av komponent samt identiteten (tappningsnumret) på komponenten och antalet blodkomponenter som är reserverade. Finns ingen reservation står här ”Inga komponenter är reserverade till patienten”

 Senast ändrad: