Direkt till innehållet

Giardia

Om sjukdomen

Giardia är en tarmparasit som kan ge diarré, illamående men man kan också vara smittad utan symtom. Långvarigt bärarskap är vanligt, även asymtomatiskt. Smittvägen är vanligen via kontaminerad mat eller vatten men kan också smitta från person till person.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om giardiainfektion samt hur det smittar. Antibiotikabehandling rekommenderas, även till symtomfri se Terapirekommendationer Halland (regionhalland.se) Informera även index om att Smittskyddet kan komma att kontakta dem för mer information om smittväg (vid inhemsk smitta).

Förhållningsregler och Smittskyddsblad

Förhållningsregler ges både muntligt och skriftligt till bekräftat fall och ska journalföras. Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se)

Informera även om Hygienråd vid tarmsmitta som återfinns på Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se)

Smittspårning och åtgärder

Nedan information bör också vara med i smittskyddsanmälan:

 • Ta uppgifter om arbete, skola, förskola.
 • Sjukskrivning till stabil symtomfrihet.
 • Om barn varit på förskola i samband med symtom – ring Smittskydd: 035-13 16 07!
 • Fler sjuka i omgivningen? Provta kontakter med symtom.
 • Provta även symtomfria kontakter som går på förskola eller har riskyrke (se Smittskyddsblad)
 • Närkontakter med riskyrke kan enligt Smittskyddslagen avstängas från arbete/förskola i väntan på provsvar.
 • Resor inom och utom landet (resmål, arrangör, hotell, ut- och hemresedatum)
 • Restaurangbesök? Hantering/intag av misstänkta livsmedel eller vatten (t.ex. från egen brunn eller i naturen)?
 • Bad i hav eller sjö?
 • Kontakt med djur, lantbruk, gödsel?
 • Ingen uppföljande provtagning krävs innan återgång till arbete MEN förskolebarn bör provtas cirka tre veckor efter avslutad behandling så att eventuellt kvarvarande bärarskap kan påvisas och behandlas.

Klinisk anmälan i SmiNet

Görs här, senast dagen efter diagnos: https://www.folkhalsomyndigheten.se/sminet

Kostnadsfrihet

Vård och behandling är kostnadsfri då det är en allmänfarlig sjukdom.

Länkar

Sjukdomsinformation om giardiainfektion — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)Senast ändrad: