Direkt till innehållet

Personer som vistas i Sverige utan tillstånd – Avgiftshandboken

Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Ny lag fr om 2013-07-01 (2013:407)

Lagen innebär att Landsting/Regioner är skyldiga att erbjuda vuxna personer som vistas i landet utan tillstånd samma subventionerade hälso- och sjukvård som vuxna asylsökande, dvs vård som inte kan anstå inklusive tandvård, mödrahälsovård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, läkemedel som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner mm samt en hälsoundersökning.

Barn som vistas i landet utan tillstånd ska erbjudas samma vård som bosatta och asylsökande barn, dvs subventionerad fullständig hälso- och sjukvård inklusive regelbunden tandvård.

Personer som vistas i landet utan tillstånd ska betala motsvarande vårdavgifter inklusive avgifter för läkemedel som gäller för asylsökande personer. Hälsoundersökning och vård som sker med stöd av smittskyddslagen ska vara avgiftsfri.

Personer som vistas i landet utan tillstånd ska registreras på samma sätt som asylsökande. De har dock inget LMA kort, men samma avgiftstyper som för asylsökande ska användas. Län och kommun skiljer sig från asylsökande och ska vara 66 66.

Vård som inte kan anstå

Begreppet "vård som inte kan anstå" omfattar vård och behandling av sjukdomar och skador i de fall där även en måttlig fördröjning kan medföra allvarliga följder för patienten.

Även sammanhängande följdinsatser med sådan vård omfattas, t.ex. fullföljande av behandling mot tuberkulos, röntgenkontroll av frakturläkning samt borttagande av gips och suturer.

Vård som inte kan anstå kan även innefatta en skyldighet att erbjuda lån av hjälpmedel för funktionshindrande när sådant behov inte kan tillgodoses på annat sätt.

Hälsoundersökning

Landstingen/Regionerna ska, om det inte är uppenbart obehövligt, erbjuda utlänningar som omfattas av lagen en hälsoundersökning. En sådan undersökning ska erbjudas en gång under personens vistelse i Sverige.

Landstingen/Regionerna har ingen skyldighet att efterforska vilka personer utan tillstånd som befinner sig inom dess område och erbjudandet ska därför lämnas först då en sådan person själv uppsöker vården.

Ett erbjudande om hälsoundersökning kan anses vara uppenbart obehövligt om personen t ex uppger att han eller hon kommer att lämna Sverige inom en snar framtid, varför någon uppföljning av undersökning inte kommer att kunna göras.

Vilka omfattas inte

Lagen omfattar emellertid inte utlänningar vars vistelse i Sverige är avsedd att vara tillfällig. Det betyder att lagen inte gäller för t ex personer som reser till Sverige utan nödvändiga tillstånd, eller vistas i landet längre tid än beviljad visering med syftet att få subventionerad vård.

Det innebär även att turister och affärsresenärer inte omfattas av bestämmelserna i lagen.

Avgifter

Län och kommun 66 66.

Vård som sker med stöd av smittskyddslagen är avgiftsfri.

Läkarvård 50 kr.

Sjukvårdande behandling 25 kr.

Hälsoundersökning är avgiftsfri.

Sjukresor, avgift på högst 40 kr får tas ut.

Förebyggande barn- och mödrahälsovård som ges av en vårdgivare inom den offentliga primärvården samt förlossningsvård ska vara avgiftsfri.

Personer utan tillstånd som är över 18 år ska för tandvård betala en avgift på 50 kr för behandling hos en tandläkare som omfattas av det statliga tandvårdsstödet. Avgiften omfattar enbart vård som inte kan anstå. För övrig vård ska den tillståndslösa personen betala vårdavgift enligt de grunder som vårdgivaren bestämmer.

För personer under 18 år gäller att tandvård hos en tandläkare som omfattas av det statliga tandvårdsstödet ska vara avgiftsfri. Titta i dokumentet ”avgifter asylsökande mfl” för att se mer av den vård de har rätt till.

Ersättning

För att få ersättning för vården som utförts fylls utbetalningsunderlaget i som finns i gruppen "Asylsökande mfl/ersättningsregler". Underlaget fylls i på samma sätt som för t ex asylsökande men det finns en egen ruta att bocka i för personer utan tillstånd "Utan.tillst"

Relaterad information

Asylsida vårdgivarwebbenSenast ändrad: