Direkt till innehållet

Diagnos- och åtgärdskodning primärvård

För att kunna följa tillgänglighet inom primärvård kopplat till den nya vårdgarantilagen ska samtlig legitimerad personal inom primärvården diagnos- och åtgärdskoda. Diagnos- och åtgärdskoder ska registreras i DR16 i VAS på den vårdkontakt det avser. För att stödja och underlätta för verksamheterna har det tagits fram ”lathundar” för kodning till varje yrkeskategori.

Tillgänglighet – tillgänglighetsmätningar

Varje månad rapporterar regionerna data till den nationella väntetidsdatabasen för att bland annat kunna följa upp vårdgarantin. Väntetidsdatabasen samlar information om personers besök i vården. I databasen finns stora mängder information om besök och väntetider i vården som presenteras som väntetidsstatistik på väntetider.se.

Regionerna bär rapporteringsskyldighet som enligt regeringen ska finnas för att följa upp vårdgarantin. I hälso-och sjukvårdsförordningen 6 kap §3, ska regionernas rapporteringsskyldighet om väntetider fullgöras genom att regionerna lämnar uppgifter om väntetider till den nationella databasen som förs av Sveriges Kommuner och Regioner. Målet med vårdgarantin är att öka tillgängligheten till vården samt att avveckla köer och väntetider.

Lathundar

Kodning Arbetsterapeuter (2023)

Kodning Fysioterapeuter (2023)

Kodning Sjuksköterskor (2023)

Kodning Kuratorer Psykologer (2023)

Kodning BVC Psykologer (2023)

Yttre orsak till skada - NSVH

Diagnoskodning i primärvården - anvisningar

ICD-10 baslista - primärvården (2023)

 Senast ändrad: