Direkt till innehållet

Cryptosporidium

Om sjukdomen

Cryptosporidium är en parasit som kan orsaka vattentunna diarréer, illamående och magsmärtor. Cryptosporidium smittar genom att man sväljer mat eller dryck som innehåller smittämnet, eller genom nära kontakt med smittad person eller infekterade djur.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om cryptosporidiuminfektion samt hur det smittar.

Förhållningsregler och Smittskyddsblad

Inga tvingande förhållningsregler men patientinformation ges både muntligt och skriftligt till bekräftat fall. Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se)

Informera även om Hygienråd vid tarmsmitta som återfinns på Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se)

Smittspårning och åtgärder

Nedan information bör också vara med i smittskyddsanmälan:

  • Fler sjuka i omgivningen? Provta kontakter med symtom.
  • Ta uppgifter om arbete, skola, förskola. Om barn varit på förskola i samband med symtomdebut eller med symtom.
  • Resor inom och utom landet (resmål, arrangör, hotell, ut- och hemresedatum)
  • Restaurangbesök?
  • Hantering/intag av misstänkta livsmedel eller vatten (t.ex. från egen brunn eller i naturen)
  • Djurkontakt?
  • Bad i bassäng, sjö eller hav?
  • Sjukskrivning av index tills stabil symtomfrihet.
  • Ingen uppföljande provtagning krävs innan återgång till förskola eller arbete.

Kontakta omgående smittskyddsläkaren vid misstanke om ansamling av fall.

Klinisk anmälan i SmiNet

Görs här, senast dagen efter diagnos: https://www.folkhalsomyndigheten.se/sminet

Kostnadsfrihet

Ingen kostnadsfrihet då cryptosporidium inte är allmänfarlig.

Länkar

Sjukdomsinformation om cryptosporidiuminfektion — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)Senast ändrad: