Direkt till innehållet

Läkare

Patologi betyder läran om sjukdomar

På en avdelning för klinisk patologi undersöks dels vävnader och dels prov med enskilda celler som kallas cytologiska prov och kommer från bland annat kroppsvätskor och nålpunktion. En patolog är en läkare specialiserad på att med mikroskop undersöka och ställa diagnos både på vävnadsprov och cytologiska prov. Den stora delen av prov som skickas för undersökning är frågeställningen om det är cancer eller ej, men många prov har andra frågeställningar som till exempel hudsjukdomar, inflammatorisk tarmsjukdom eller leversjukdom. Den information och diagnos som patologen sätter i sitt svar är viktig för patientens behandlande läkare för vidare handläggning och behandling av både cancer och andra sjukdomstillstånd.

I tillägg till att göra en rutinmikroskopisk undersökning av ett patientprov så kan patologen göra ytterligare undersökningar av cellerna som till exempel immuhistokemiska färgningar eller undersöka cellernas arvsmassa med molekylärbiologiska metoder både för att ge diagnos, men också ge vägledning för behandling.

Undersöka vävnadsprov på levande patienter är den största delen av en patologs vardag, men i tillägg utför en patolog kliniska obduktioner där organ från den avlidne undersöks båda för undersöka sjukdomstilstånd och för att ge en dödsorsak.Senast ändrad: