Direkt till innehållet

Valfrihet – fritt vårdsökande och väntetider

Valfriheten gäller offentligt finansierad vård. Med detta avses vård som drivs av landsting, region eller av privata vårdgivare med ersättning från landsting eller region.

Detta innebär att:

Hallänningarna kan, förutom i hela Halland, också söka vård i Skåne, Västra Götaland, Blekinge, Kronobergs och Jönköpings läns landsting på samma villkor som de som bor där kan göra. På samma sätt har invånarna i de länen eller regionerna samma möjligheter att få vård i Halland.

I övriga Sverige kan patienter från Halland  välja vilket Sjukhus, Vårdcentral, läkare, eller fysioterapeut/sjukgymnast de vill om vården utförs i öppen vård. Vid vård som innebär att man som patient behöver läggas in (sluten vård) på sjukhus måste Region Halland godkänna detta i förväg. För hjälp med godkännande kontakta Vårdgarantiservice, tfn 0771-900 600.

Vid akut sjukdom kan patienten alltid söka vård där han/hon befinner sig.

Patientavgift betalar patienten enligt de regler som gäller där vården ges.

Resan betalar patienten själv. Ersättning ges endast till och från vårdinrättningen närmast bostaden som kan ge nödvändig vård.

Kontaktinformation

Vårdgarantiservice

E-post: vardgarantiservice@regionhalland.se

Telefon: 0771-900 600Länkar

Väntetider i vården (nationell databas)

Senast ändrad: