Direkt till innehållet

EPDS

Screening för nedstämdhet efter förlossning utförs numera på de flesta enheter i Vårdval Halland. Nedan finner ni aktuella länkar och dokument.  Att  utföra EPDS kräver utbildning som med jämna mellanrum erbjuds i Kompetensportalen.

För att införa screening med EPDS fordras:

  • Fortbildning för BHV-sjuksköterskor för att få kunskap om psykisk ohälsa och depression post partum och hur man gör en psykosocial bedömning samt erbjuda träning i att använda EPDS.
  • Fortbildning i att ge stödsamtal enligt ett så kallat personcentrerat förhållningssätt (16).
  • Tillgång till MHV/BHV-psykolog för konsultation om enskilda föräldrar.
  • Möjlighet till snar bedömning av läkare eller psykolog.
    Säker tillgång till behandlingsinsatser i vårdkedjan vid utfall.

 

Rikshandboken Barnhälsovården: Screening med EPDS för depression hos nyblivna mammor

Frågeformulär EPDS