Direkt till innehållet

Tobaksfri operation

Rutinen för arbetet uppdateras under våren 2023.

Rökare har mer än 50 procent ökad risk att drabbas av komplikationer i samband med operation. Största riskökningen gäller sårkomplikationer (fördubblad risk) och lungkomplikationer. Rökfrihet 4–8 veckor före och efter operation har visats eliminera, eller starkt minska risken. Enbart reducerad rökning har ingen påvisad effekt.

Stöd i arbetet

Till stöd i arbetet finns två broschyrer som vänder sig till patienter; Fri från tobak i samband med operation och Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp, samt lathundar för administration och dokumentation för personal. Materialet kan laddas ned eller beställas kostnadsfritt via broschyrbeställningen (se rubrik Levnadsvanor).

Stödjande dokument

Lathund för dokumentation, tobaksfri operation

Lathund för dokumentation av levnadsvanor i VAS

Broschyr: Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp

Broschyr: Fri från tobak i samband med operation

Slutrapport: Tobaksfri i samband med operation HSH

Stark för kirurgi – stark för livet - Svenska Läkaresällskapet (sls.se)

Levnadsvanor i samband med operation - 1177Senast ändrad: