Direkt till innehållet

Uppdatering av styrande dokument

Under veckan har det gjorts en uppdatering av webbplatsen. Det innebär att styrande dokument (ex vårdriktlinjer och rutiner) visas på ett nytt sätt. Hittar du inte ett styrande dokument kan du alltid söka här:

Sök styrande dokument

Tobaksfri operation

Rutinen för tobaksfri operation är gemensam för Hallands sjukhus och närsjukvården, och gäller alla opererande enheter (planerade operationer) i Region Halland.

Till stöd i arbetet finns två broschyrer som vänder sig till patienter; Fri från tobak i samband med operation samt Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp, samt lathundar för administration och dokumentation för personal. Materialet kan laddas ned eller beställas via broschyrbeställningen (se rubrik Levnadsvanor).

En tobaksfri operation är en patientsäkerhetsfråga. Exempelvis innebär ett tillfälligt rökuppehåll 4–8 veckor före och 6 veckor efter en operation att risken för komplikation minskar med cirka 50 procent.

Styrande dokument

[styrdadokument tags="#E9A7DD60-3489-4F4C-AA95-AC2AB71715F8"]

Stödjande dokument

Lathund för dokumentation, tobaksfri operation

Lathund för dokumentation av levnadsvanor i VAS

Broschyr: Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp

Broschyr: Fri från tobak i samband med operation

Slutrapport: Tobaksfri i samband med operation HSH

 

Senast ändrad: