Direkt till innehållet

Rökfri och alkoholfri operation

Rökning och alkohol utgör oberoende riskfaktorer vid operation. Patienter som ska opereras ska tillfrågas om rök- och alkoholvanor, informeras om komplikationsrisker samt erbjudas stöd och behandling.

Vid rökning inför operation avses både sporadisk och daglig rökning. Vid elektiva operationer rekommenderas totalt rökstopp 6 veckor före och 6 veckor efter operation.  Enbart reducerad rökning har ingen påvisad effekt. Vid akuta operationer gäller omedelbart rökstopp vid första patientkontakt fram till 6 veckor efter operation.

Alkoholuppehåll rekommenderas fyra veckor före och en tid efter operation, tills sårläkning och gott allmäntillstånd uppnåtts.

Regionala styrande dokument

Den regionala rutinen hittar du längst ner på sidan.

Nationella stödjande dokument

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor - Socialstyrelsen

Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor prevention och behandling

Regionala stödjande dokument

Terapirekommendationer Halland, delkapitel Levnadsvanor inför operation

Stödmaterial

Källor för mer information

Stark för kirurgi – stark för livet - Svenska Läkaresällskapet (sls.se)

Levnadsvanor i samband med operation - 1177

Rutin

Senast ändrad: