Direkt till innehållet

Databaser

Via regionens bibliotek har du tillgång till ett flertal databaser. Välj databas utifrån vilken typ av information du är i behov av.

En del av databaserna finns fritt tillgängliga på internet. Andra har du tillgång till via sjukhusbiblioteken i Region Halland och kräver att du sitter vid Region Hallands nätverk.

För att komma åt Region Hallands databaser utanför regionens nätverk behöver du ha ett OpenAthens-konto.

 

Referenshanteringssystemet RefWorks avvecklas

Medicinsk information och bibliotek kommer att avveckla referenshanteringssystemet RefWorks under 2021 på grund av att systemet inte är kompatibelt med regionens övergripande licens för MS Office 365.

De användare som nyttjar tjänsten idag kommer att ha tillgång till sina konton fram till årsskiftet 2021-2022. Därefter kommer tjänsten avvecklas och innehållet i konton raderas.

Medarbetarna vid de medicinska biblioteken kommer att vara behjälpliga att exportera referenser från RefWorks, samt svara på referensrelaterade frågor

 

Svensk MeSH - Hitta medicinska sökord. Till exempel översättningar av medicinska ord från svenska till engelska och tvärtom.

 

Kliniska kunskapsstöd

Best Practice

ClinicalKey

Mest använda databaser

CINAHL

Cochrane Library

Medline

PubMed

 

Databaser A - Ö

AMED - En av de största paramedicinska referensdatabaserna. Täcker ämnen som fysioterapi, arbetsterapi, rehabilitering, palliativ omvårdnad och språk-/talterapi.

Best Practice - Evidensbaserat beslutsstöd gällande diagnos, prognos, behandling och prevention.

CINAHL - Nursing and allied health är en bibliografisk databas som innehåller referenser inom omvårdnad, sjukgymnastik, biomedicin, arbetsterapi och hälsa.

ClinicalKey - En lättanvänd plattform med tillgång till Elsevier publikationer, tidskrifter och e-böcker.

Cochrane Library - En av världens största samling av systematiska översikter, trials och Clinical answers.

HSLF-FS - Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Medline - En deldatabas av PubMed med referenser inom life sciences (medicin, omvårdnad, paramedicin etc.) med fokus på biomedicin.

OTseeker - Evidensbaserad databas för arbetsterapeuter. Databasen innehåller systematiska översikter som påvisar effekten av arbetsterapeutisk behandling.

PEDro - The Physiotherapy Evidence Database innehåller referenser till randomiserade och systematiska litteraturöversikter inom sjukgymnastik

PubMed - Gratisvariant av Medline.

PsycArticles - Innehåller artiklar och kapitel ur böcker inom psykologi och angränsande områden.

SveMed+ - Databas med fokus på skandinaviska tidskrifter inom medicin och vård.

SvePub - Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Artiklar, konferensbidrag och avhandlingar

 

 

 

 

 

 

Senast ändrad: