Direkt till innehållet

Databaser

Via regionens bibliotek har du tillgång till ett flertal databaser. Välj databas utifrån vilken typ av information du är i behov av.

En del av databaserna finns fritt tillgängliga på internet. Andra har du tillgång till via sjukhusbiblioteken i Region Halland och kräver att du sitter vid Region Hallands nätverk.

För att komma åt Region Hallands databaser utanför regionens nätverk behöver du ha ett OpenAthens-konto.

 

Svensk MeSH - Hitta medicinska sökord. Till exempel översättningar av medicinska ord från svenska till engelska och tvärtom.

 

Kliniska kunskapsstöd

Best Practice

ClinicalKey

Mest använda databaser

CINAHL

Cochrane Library

Medline

PubMed

 

Databaser A - Ö

AMED - En av de största paramedicinska referensdatabaserna. Täcker ämnen som fysioterapi, arbetsterapi, rehabilitering, palliativ omvårdnad och språk-/talterapi.

Best Practice - Evidensbaserat beslutsstöd gällande diagnos, prognos, behandling och prevention.

CINAHL - Nursing and allied health är en bibliografisk databas som innehåller referenser inom omvårdnad, sjukgymnastik, biomedicin, arbetsterapi och hälsa.

ClinicalKey - En lättanvänd plattform med tillgång till Elsevier publikationer, tidskrifter och e-böcker.

Cochrane Library - En av världens största samling av systematiska översikter, trials och Clinical answers.

EDS - Ebsco Discovery Service. Sök i flera databaser samtidigt med ett söksystem. Länkar till fulltext

HSLF-FS - Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Medline - En deldatabas av PubMed med referenser inom life sciences (medicin, omvårdnad, paramedicin etc.) med fokus på biomedicin.

OTseeker - Evidensbaserad databas för arbetsterapeuter. Databasen innehåller systematiska översikter som påvisar effekten av arbetsterapeutisk behandling.

PEDro - The Physiotherapy Evidence Database innehåller referenser till randomiserade och systematiska litteraturöversikter inom sjukgymnastik

PubMed

PsycArticles - Innehåller artiklar och kapitel ur böcker inom psykologi och angränsande områden.

PsycInfo - Databas inom psykologi och angränsande områden

SIS Standarder - Standarder inom hälso- och sjukvård och ledningssystem

SvePub - Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Artiklar, konferensbidrag och avhandlingar

 

 

 

 

 

 Senast ändrad: