Direkt till innehållet

Skelett- och mjukdelssarkom

Skelett- och mjukdelssarkom (RCC samverkan)

Barn och unga under 18 år: Vid misstanke om mjukdels- eller skelettumör (oavsett lokalisation), kontakta närmaste sarkomcentrum och/eller barnonkologiska klinik redan samma dag för skyndsam vidare utredning.

Observera att misstänkta sarkom endast ska biopseras på sarkomcentrum.

Remiss

Remiss skickas till ortopedmottagningen.

Remisskod i VAS: Halmstad: hsorthstd , Varberg: hsortvbg

Märk remissen med SVF i remissorsaksfältet

Koordinatorer

Halmstad:

Maria Perby 035-13 13 96 Fax: 010-4891502

Camilla Berggren 035-131387 Fax: 010-4891502

Varberg:

Miriam Sund 0340-48 16 30 Fax: 0340-48 18 36

Patientinformation

Informera om:

  • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
  • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
  • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
  • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.Senast ändrad: