Direkt till innehållet

Pascal

Pascal är den applikation som används för att förskriva och beställa läkemedel samt handelsvaror för dospatienter i Sverige.

Pascal kan nås via webben eller från journalsystemet, förutsatt att användaren loggar in med SITHS kort och har behörighet till Pascal.

Genom Pascal kan användaren ta del av dospatientens läkemedelsbehandling och här utföra förskrivningar, förnya och beställa handelsvaror. Då Pascal öppnas via webben finns möjlighet att se om patienters recept behöver förnyas samt om annan vårdgivare gjort ändringar i patientens förskrivningar, detta via bevakningslistan.

Lag om receptregister styr åtkomsten till Pascal. I Region Halland rekommenderar Vårdsystem att alla läkare och sjuksköterskor samt legitimerad personal som har ett behov av att se läkemedelsinformation tilldelas behörighet till Pascal.

Kontaktinformation

Marie Rosengren, objektledare

Jennie Andersson, objektspecialist

Emeli Abrahamsson, objektspecialist

Support och felanmälan

Lägg ärende till IT Servicedesk eller ring 010-47 61 900

Snabbval

Behörigheter

VAS-hjälpen Pascal

Inlogg - Pascal startsida

Pascal utbildningssida

Länkar

Inera - Pascal

Dosdispenserade läkemedel

Dosleverantörer

Apotekstjänst AB

Sörmland, Örebro, Värmland, Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Västmanland

Apoteket AB

Västra Götaland, Halland, Stockholm och Gotland, Västerbotten, Norrbotten, Jämtland, Västernorrland, Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Östergötland

Svensk Dos AB

Region Skåne

Senast ändrad: