Direkt till innehållet

Pascal

Pascal är den applikation som används för att förskriva och beställa läkemedel samt handelsvaror för dospatienter i Sverige.

Pascal nås från journalsystemet -NCS Läkemedelsmodul -eller via webben, förutsatt att användaren loggar in med SITHS kort och har behörighet till Pascal.

Genom Pascal kan användaren ta del av dospatientens läkemedelsbehandling och utföra förskrivningar, förnya och beställa handelsvaror. Då Pascal öppnas via webben finns möjlighet att se om patienters recept behöver förnyas samt om annan vårdgivare gjort ändringar i patientens förskrivningar, detta via bevakningslistan.

Lag om receptregister styr åtkomsten till Pascal. I Region Halland rekommenderar Vårdsystem att alla läkare och sjuksköterskor samt legitimerad personal som har ett behov av att se läkemedelsinformation tilldelas behörighet till Pascal.

 

Pascal version 2.5 driftsattes den 22 november 2020.

Pascal leveransbesked 2.5

Pascals handbok hittar du på Ineras sida för Pascal för verksamhet

(OBS! Länken kan ej öppnas via Internet Explorer, välj annan webläsare).

 

Handboken finns även tillgänglig inne i Pascal ordinationsverktyg.

Nyheter

Slutexpedierade läkemedel blir direkt utsatta i Pascal och NCS 

 

Felanmälan och support

Lägg ett ärende till IT Servicedesk eller ring Läkemedelssupporten 010-476 19 00.

 

Öppettider:

Måndag-torsdag 07.00-17.00

Fredag och dag före helgdag 07.00-16.00

 

Du kan även nå oss via vår funktionsbrevlåda RK VÅRDSYSTEM

 

Snabbval

Behörigheter

VAS-hjälpen Pascal

Inlogg - Pascal startsida

Pascal utbildningssida

 

Länkar

Inera - Pascal

Dosdispenserade läkemedel

 

Dosleverantörer

Region Hallands dosleverantör är  Apoteket AB .

Övriga dosleverantörer är Apotekstjänst AB  och  Svensk Dos ABSenast ändrad: