Direkt till innehållet

Barnkonventionen

Den 1 januari 2020 blev Förenta Nationers konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen svensk lag (Lag 2018:1197).  Den innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Det innebär en stärkt ställning för barnets rättigheter och ett skarpare juridiskt verktyg.

Barnkonventionen består av 54 artiklar varav 4 är grundläggande principer, som alltid ska beaktas. Dessa handlar om att ta vara på barns intressen och låta dem komma till tals i alla beslut som rör dem. Barnets åsikter ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. Här på Vårdgivarwebben finns stöd för att inhämta barnets perspektiv och involvera barnet i vården, antingen direkt (patientnära) eller indirekt (beslut).

I enighet med artikel 19 är det i Sverige från och med 1 juli 2021 straffbart att låta ett barn bevittna våld i nära relation, s.k. barnfridsbrott. Det betyder att barn blir målsägande, har rätt till målsägandebiträde, skadestånd samt att gärningspersonen kan dömas till fängelse. Det innebär en stärkt ställning för barnets rättigheter och ett skarpare juridiskt verktyg.

Region Halland har tagit fram den regionövergripande rutinen "Regional tillämpning av Barnkonventionen" som du hittar i vänsterspalten, under fliken Styrande och stödjande dokument. Rutinen ska ge stöd till arbetet i Region Hallands verksamheter där barnrättsperspektivet ska beaktas. Rutinen, som berör alla verksamheter på något sätt syftar till att tydliggöra hur medarbetare och verksamheter inom Region Halland ska arbeta för att implementera Barnkonventionen på olika nivåer.

Mer information samt utbildningar till arbetet med Barnkonventionen hittar du i vänsterspalten.

 Senast ändrad: