Direkt till innehållet

Influensavaccination 2023/2024

Om årets influensavaccination

I Sverige kommer vaccination erbjudas med start 7 november 2023. Under november månad ska personer 65 år och äldre, medicinska riskgrupper samt hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar prioriteras. Parallellt med detta kan också vårdnära personal i vård och omsorg erbjudas vaccination. Därefter, från december, kan vaccination erbjudas även till övriga invånare. Under 2023/24 kommer samvaccination av covid-19 och influensa att ske, Region Halland följer Folkhälsomyndighetens gemensamma riskgruppsdefinitioner.

Även i år kommer förstärkt influensavaccin erbjudas till personer som är 65 år och äldre och bor på SÄBO eller har hemsjukvård. Det upphandlade förstärkta vaccin som i år kommer erbjudas i Halland är FluAd Tetra som är ett adjuvanterat vaccin som används i syfte att optimera immunsvaret hos äldre.

Vaccination mot influensa och covid-19 är kostnadsfri för riskgrupper och för hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. För allmänhet som önskar influensavaccination kostar den 305 kr (2023).

Utbildning om årets influensasäsong

Smittskydd Halland och Närsjukvården arrangerar digitala utbildningstillfällen för alla berörda, inklusive kommunerna. Här ges en aktuell lägesbild , information om vaccin och gällande rekommendationer för vaccinationen. Årets utbildning hålls av Maria Löfgren, biträdande smittskyddsläkare och Magnus Garell, chefläkare, Närsjukvården. Nedan kan du ta del av den inspelade utbildningen och presentationen.

Powerpointpresentation från utbildningen

 

MittVaccin

På denna sida hittar du bland annat manualer, guider och reservrutiner till MittVaccin

Hälsodeklaration influensa

I första hand fylls hälsodeklarationen i digitalt av invånaren vid bokningstillfället eller av vårdpersonal vid vaccinationstillfället. Om MittVaccin, där hälsodeklarationen registreras, drabbas av exempelvis oplanerade driftstopp, finns här möjlighet att skiva ut hälsodeklarationen.

Hälsodeklaration invånare - säsongsinfluensa

Frågor och svar om influensa

Vanliga frågor och svar (FAQ) om influensavaccination (Folkhälsomyndigheten)

Mer information om influensavaccination hittar du på Smittskyddets sidor här på Vårdgivarwebben.

Kommunikation till allmänheten

Kommunikationsavdelningen tar fram affisch till vårdcentralerna och till sjukhusens väntrum och dylikt. Filmer som ska visas i sociala medier publiceras löpande under kampanjen.

Kontakt

Elisabeth Brobeck, samordnare för vaccination, NSVH

Susanne Noltmyr, samordnare för vaccination, NSVH

Kerstin Fjällman-Schärberg, chef för särskilda vaccinationationsinsatser, NSVHSenast ändrad: