Direkt till innehållet

Influensavaccination 2023/2024

Om årets influensavaccination

I Sverige kommer vaccination erbjudas med start 7 november 2023. Under november månad ska personer 65 år och äldre, medicinska riskgrupper samt hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar prioriteras. Parallellt med detta kan också vårdnära personal i vård och omsorg erbjudas vaccination. Därefter, från december, kan vaccination erbjudas även till övriga invånare. Under 2023/24 kommer samvaccination av covid-19 och influensa att ske, Region Halland följer Folkhälsomyndighetens gemensamma riskgruppsdefinitioner.

Även i år kommer förstärkt influensavaccin erbjudas till personer som är 65 år och äldre och bor på SÄBO eller har hemsjukvård. Det upphandlade förstärkta vaccin som i år kommer erbjudas i Halland är FluAd Tetra som är ett adjuvanterat vaccin som används i syfte att optimera immunsvaret hos äldre.

Vaccination mot influensa och covid-19 är kostnadsfri för riskgrupper och för hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. För allmänhet som önskar influensavaccination kostar den 305 kr (2023).

Utbildning om årets influensasäsong

Smittskydd Halland och Närsjukvården arrangerar digitala utbildningstillfällen för alla berörda, inklusive kommunerna. Här ges en aktuell lägesbild , information om vaccin och gällande rekommendationer för vaccinationen.

Vi inbjuder till kostnadsfria utbildningstillfällen om influensa, covid-19 och pneumokocker och vaccinationskampanjen vid nedanstående tillfällen. Utbildningarna hållas digitalt via Teams.

Årets utbildning hålls av Maria Löfgren, biträdande smittskyddsläkare och Magnus Garell, chefläkare, Närsjukvården.

​Onsdag 11/10 kl 09.00 - 11.00 (vecka 41)

Torsdag 12/10 kl 13.00 – 15.00 (vecka 41)

​Anmälan sker via kompetensportalen.

​Intern anmälningslänk: Säsongsvaccination mot influensa (luvit.se)

Extern anmälningslänk: Säsongsvaccination mot influensa (luvit.se)

Utbildning ordinationsrätt

Innan start av säsongsinfluensavaccin 2023 kommer Sandra Samuelsson, infektionsläkare och biträdande smittskyddsläkare, Region Halland, utbilda i ordinationsrätt. Utbildningen kommer att ges som en direktsänd teoretisk online-utbildning och vänder sig till allmänsjuksköterskor som arbetar i verksamheter där vaccination sker mot bland annat säsongsinfluensa. Efter den aktuella utbildningen kan verksamhetschefen ge sjuksköterskan uppdrag att självständigt ordinera vaccination till vuxna enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende influensa, covid-19 och pneumokocker.

Utbildningsdatum:

​Torsdagen 28/9 kl. 13.00-16.00 (vecka 39)

Torsdagen 12/10 kl. 09.00-12.00 (vecka 41)

Tisdagen 17/10 kl. 13.00-16.00 (vecka 42)

​Anmälan sker via kompetensportalen

Intern anmälningslänk: Ordinationsrätt för vaccination för allmänsjuksköterskor (luvit.se)

Extern anmälningslänk: Ordinationsrätt för vaccination för allmänsjuksköterskor (luvit.se)

Behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination regleras i Socialstyrelsens föreskrifter:

Utbildning i MittVaccin inför ordination och dokumentation av vaccination

Systemförvaltningen arrangerar två kostnadsfria digitala utbildningstillfällen om registrering i MittVaccin. Utbildningen vänder sig både till de som inte har arbetat i MittVaccin tidigare men också till de som har använt MittVaccin för registrering av t.ex. covid-19.

Onsdag 27/9 kl. 13:00-14:00 (vecka 39)

Torsdagen 12/10 kl. 13:00-14:00 (vecka 41)

Tisdagen 17/10 kl. 9:00-10:00 (vecka 42)

Anmälan sker i kompetensportalen.

Intern anmälningslänk: MittVaccin - Ordination och administrering av vaccinationer, för Närsjukvård och Kommunala boenden (luvit.se)

Extern anmälningslänk: MittVaccin - Ordination och administrering av vaccinationer, för Närsjukvård och Kommunala boenden (luvit.se)

MittVaccin

På denna sida hittar du bland annat manualer, guider och reservrutiner till MittVaccin

Hälsodeklaration influensa

I första hand fylls hälsodeklarationen i digitalt av invånaren vid bokningstillfället eller av vårdpersonal vid vaccinationstillfället. Om MittVaccin, där hälsodeklarationen registreras, drabbas av exempelvis oplanerade driftstopp, finns här möjlighet att skiva ut hälsodeklarationen.

Hälsodeklaration invånare - säsongsinfluensa

Frågor och svar om influensa

Vanliga frågor och svar (FAQ) om influensavaccination (Folkhälsomyndigheten)

Mer information om influensavaccination hittar du på Smittskyddets sidor här på Vårdgivarwebben.

Kommunikation till allmänheten

Kommunikationsavdelningen tar fram affisch till vårdcentralerna och till sjukhusens väntrum och dylikt. Filmer som ska visas i sociala medier publiceras löpande under kampanjen.

Kontakt

Har du frågor om innehållet eller saknar du något?

Kontakta: Anna Carlsson, kommunikatörSenast ändrad: