Direkt till innehållet

Kurser från FoU

För dig som forskar eller är intresserad av forskning och utveckling finns kurser i forskningsmetodik som ger dig kunskap att arbeta med forskningsprojekt:

  1. Forskningsmetodikkurs (30hp)

FoU Halland anordnar en kurs i forskningsmetodik i samarbete med medicinska fakulteten i Lund och institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö. Kursen är på 30hp och pågår under tre terminer.

Kursens mål:

Kursdeltagaren ska vid kursens slut behärska projektarbetets alla faser från första idé, via litteratursökning och utarbetande av projektplan, till insamling och analys av data. Slutligen presenteras och diskuteras resultaten. Stor vikt kommer således att läggas på planering, genomförande och rapportering av ett forskningsprojekt. Kursdeltagaren kan med fördel välja att genomföra ett verksamhetsnära forskningsprojekt. Kursen erbjuder kvalificerad handledning i forskningsmetodik.

Kursen är forskningsförberedande. Den kan ingå i masterexamen, ge behörighet till forskarutbildning samt delvis ingå i forskarutbildning.

Grundläggande forskningsmetodik, 30 högskolepoäng (VMFU50)

Kontaktperson och kursansvarig för kurs: Björn Agvall

 

  1. Medicinsk vetenskap ST

    FoU Halland anordnar kurs i medicinsk vetenskap för ST-läkare där kursen syftar till att svara upp mot de kunskaps- och kompetensmål i medicinsk vetenskap som anges i Socialstyrelsens föreskrifter;

    SOSFS 2015:8 delmål a5 (del 1 och 2)

    HSLF-FS 2021:8 delmål BT7 och STa3

Kontaktperson och kursansvarig för kurs: Louise Pettersson 

 

Du kan ansöka till kurserna i utbildningskatalogen Kompetensportalen och mer information om Region Hallands utbildningskatalog finner du under Utbildning.Senast ändrad: