Direkt till innehållet

Cytostatikaregistrering

Här kan du hämta hem aktuell Grundlista över cytostatikakoder och mall för inrapportering av önskemål om nya cytostatikakoder.

Önskemålen skickas till Kate Käll på ekonomiavdelningen.

Dokument

Cytostatikakoder

Mall för inrapportering av nya cytostatikabehandlingar

Senast ändrad: