Direkt till innehållet

Reumatoid artrit (RA)

Det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för RA (vårdförlopp) har godkänts av styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård (SKS). Det finns ett pågående arbete i Region Halland för ordnat införande.

Målen med vårdförloppet är att öka andelen patienter som snabbt når remission eller låg sjukdomsaktivitet, minska andelen patienter som utvecklar bestående funktionsnedsättning, minska tiden från välgrundad misstanke om RA till diagnos och behandling, samt att patienten ska få behandling och monitoreras enligt befintliga riktlinjer.

Vårdförloppet inleds vid välgrundad misstanke om RA och avslutas när patienten har haft diagnosen i ett år.

 

 

Senast ändrad: