Direkt till innehållet

Reumatoid artrit (RA)

På denna sida hittar du relevanta styrande och stödjande dokument. Vissa av dessa är nationella och andra är regionala. Region Halland har en fastställd dokumentstruktur i ledningssystemet som beskriver de olika styrande dokumenttyperna som finns i Region Halland. 

Styrande dokument

Regionala styrande dokument

Den regionala processbeskrivningen för Reumatoid artrit återfinns längst ner på sidan. Denna processbeskrivning baseras på det nationella vårdförloppet Reumatoid artrit (RA) - 1177 för vårdpersonal.

Målet med vårdförloppet är att öka andelen patienter som snabbt når remission eller låg sjukdomsaktivitet, minska andelen patienter som utvecklar bestående funktionsnedsättning, minska tiden från välgrundad misstanke om RA till diagnos och behandling, samt att patienten ska få behandling och monitoreras enligt befintliga riktlinjer. Vårdförloppet inleds vid välgrundad misstanke om RA och avslutas när patienten har haft diagnosen i ett år.

Det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för Reumatoid artrit - etablerad är godkänt och beslutat att följas i Region Halland. Vårdförloppet inleds då en person har haft diagnosen reumatoid artrit minst ett år och avslutas när patienten inte längre bedöms vara i behov av reumatologisk specialistvård. En regional processbeskrivning har tagits fram till vårdförloppet för reumatoid

Stödjande dokument

Nationella stödjande dokument

Kunskapsstöd för Reumatoid artrit - 1177 för vårdpersonal

 

 

 

Processbeskrivning

Senast ändrad: