Direkt till innehållet

Reumatoid artrit (RA)

Det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för RA (vårdförlopp) har godkänts av styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård (SKS).

Målen med vårdförloppet är att öka andelen patienter som snabbt når remission eller låg sjukdomsaktivitet, minska andelen patienter som utvecklar bestående funktionsnedsättning, minska tiden från välgrundad misstanke om RA till diagnos och behandling, samt att patienten ska få behandling och monitoreras enligt befintliga riktlinjer. Vårdförloppet inleds vid välgrundad misstanke om RA och avslutas när patienten har haft diagnosen i ett år.

Det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för Reumatoid artrit - etablerad är godkänt och beslutat att följas i Region Halland. Vårdförloppet inleds då en person har haft diagnosen reumatoid artrit minst ett år och avslutas när patienten inte längre bedöms vara i behov av reumatologisk specialistvård.

Processbeskrivning

Vårdförlopp Reumatoid Artrit (RA) del 1
Titel: Vårdförlopp Reumatoid Artrit (RA) del 1
Typ: Processbeskrivning
Publicerad: 2021-08-25
Huvudförfattare: Pasula Jonel INTERN RESURS
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Reumatiska sjukdomar
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör

Senast ändrad: