Direkt till innehållet

Reumatoid artrit (RA)

På denna sida hittar du relevanta styrande och stödjande dokument. Vissa av dessa är nationella och andra är regionala. Region Halland har en fastställd dokumentstruktur i ledningssystemet som beskriver de olika styrande dokumenttyperna som finns i Region Halland. 

Styrande dokument

Nationella styrande dokument

Det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för RA (vårdförlopp) har godkänts av styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård (SKS).

Målen med vårdförloppet är att öka andelen patienter som snabbt når remission eller låg sjukdomsaktivitet, minska andelen patienter som utvecklar bestående funktionsnedsättning, minska tiden från välgrundad misstanke om RA till diagnos och behandling, samt att patienten ska få behandling och monitoreras enligt befintliga riktlinjer. Vårdförloppet inleds vid välgrundad misstanke om RA och avslutas när patienten har haft diagnosen i ett år.

Regionala styrande dokument

Det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för Reumatoid artrit - etablerad är godkänt och beslutat att följas i Region Halland. Vårdförloppet inleds då en person har haft diagnosen reumatoid artrit minst ett år och avslutas när patienten inte längre bedöms vara i behov av reumatologisk specialistvård.

Processbeskrivning

Senast ändrad: