Direkt till innehållet

Reumatoid artrit (RA)

Det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för RA (vårdförlopp) har godkänts av styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård (SKS).

Målen med vårdförloppet är att öka andelen patienter som snabbt når remission eller låg sjukdomsaktivitet, minska andelen patienter som utvecklar bestående funktionsnedsättning, minska tiden från välgrundad misstanke om RA till diagnos och behandling, samt att patienten ska få behandling och monitoreras enligt befintliga riktlinjer.

Vårdförloppet inleds vid välgrundad misstanke om RA och avslutas när patienten har haft diagnosen i ett år.

 Vårdförlopp Reumatoid Artrit (RA) del 1

Typ: Processbeskrivning
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2021-08-26 08:47:22
Granskare:7023;#Johansson Ola RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Huvudförfattare: Pasula Jonel INTERN RESURS
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

 

 

Senast ändrad: