Direkt till innehållet

Huvud- och halscancer

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nationelltklinisktkunskapsstod.se)

Samtliga dessa symtom ska föranleda misstanke och föranleda remiss till en ÖNH-klinik (filterfunktion) med mottagande redan samma dag. Välgrundad misstanke kan uppstå först i samband med undersökning vid ÖNH-klinik.

Vid osäkerhet ska ÖNH-kliniken kontaktas för konsultation.

Huvud- och halscancer förekommer hos barn under 10 år i spottkörtel och hos tonåringar i nasofarynx. Knöl i spottkörtel hos barn och ensidig serös mediaotit hos tonåringar utan kronisk öronsjukdom ska därför föranleda misstanke om cancer och remitteras på vanligt sätt, utanför det standardiserade vårdförloppet.

Remiss

Remiss skickas till ÖNH-kliniken HS. Remisskod i VAS: Kungsbacka: hskonhmott, Halmstad: hsonhhstd, Varberg: hsonhvbg

Märk remissen med SVF i remissorsaksfältet.

Remissen ska innehålla:  

 • anamnes, ange särskilt:

  • symtom och fynd som ligger till grund för misstanke och tidigare utredningar av dem
  • samsjuklighet
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • läkemedel
  • rökning
  • social situation samt eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

 • kontaktuppgifter för patienten inklusive mobiltelefonnummer

Koordinatorer

Kungsbacka: Annica Hultén, 0300-56 54 60, Fax: 0300-142 48

Halmstad och Varberg: Lena Rydberg, 035-14 77 70, Fax: 035-13 14 97

Patientinformation

Inför remiss till ÖNH-klinik (filterfunktion), informera om att det finns anledning att misstänka cancer och att patienten blir uppringd av ÖNH-kliniken inom 1-2 dagar för tid till läkarbesök.Senast ändrad: