Direkt till innehållet

Beräkning av absolut GFR

Hjälpmedel för beräkning av absolut GFR från kroppsytenormaliserat GFR för bland annat läkemedelsdosering.

Vid dosering av läkemedel och röntgenkontrastmedel som till väsentlig del utsöndras via njurarnas glomeruli, är det den absoluta glomerulära filtrationen (mL/min), av största intresse.

Emellertid, i många sammanhang, studeras en persons njurfunktion och då används måttet ”kroppsytenormaliserat GFR” för vilket filtrationsenheten är ”mL/min/1,73 m2”. I detta fall är den glomerulära filtrationen således normaliserad till en ”standardiserad” kroppsyta på 1,73 m2.

Andra benämningar på kroppsytenormaliserat GFR (mL/min/1,73 m2):

  • Relativ glomerulär filtration
  • Relativt GFR
  • Korrigerat GFR

Andra benämningar för absolut glomerulär filtration (mL/min):

  • Absolut GFR
  • Okorrigerat GFR

För att bestämma den absoluta glomerulära filtrationen från en persons ytnormaliserade GFR, längd och vikt kan nedanstående beräkningshjälpmedel. användas:

Beräkningen görs tills vidare på vår externa webbplats.

Om innehållet
Senast ändrad: