Direkt till innehållet

Hemförlossning

Region Halland rekommenderar att förlossning sker på förlossningsavdelning, och arbetar utifrån följande gemensamma ställningstagande:

  • Region Halland erbjuder inte stöd vid eller ekonomisk ersättning för hemförlossning
  • Region Halland kan inte konsulteras för selektion, dvs. bedömning huruvida någon skulle vara mer eller mindre lämplig att föda hemma
  • Region Halland bistår inte med läkemedel eller material inför en eventuell planerad hemförlossning
  • Region Halland erbjuder den som funderar över en planerad hemförlossning ett samtal med en obstetriker
  • Region Halland välkomnar alla kontakter med den gravida oavsett när eller hur de sker. Den som påbörjat en hemförlossning är när som helst under förloppet välkommen till någon av förlossningsavdelningarna

Regionala styrande dokument

Senast ändrad: