Direkt till innehållet

Specialisttandvården

Våra kliniker ligger på Hallands sjukhus Halmstad och på Hallands sjukhus Varberg. De patienter som remitteras till oss från sjukvården och allmäntandvården har särskilda behov som kräver mer omfattande och kvalificerade behandlingar. Vi tar även emot egenremisser, det vill säga vårdsökande kan själva skriva en remiss.

Förutom den kliniska verksamheten bedriver vi forskning, utveckling och utbildning inom verksamhetsområdet.

Akut: Beredskap tand- och käkskador

Specialisttandvården har en beredskap när det gäller patienter med traumatiska tand- och käkskador, akuta infektionstillstånd i tänder och käkar samt blödningar efter operativa ingrepp i munhålan.

För dessa patienter finns en organiserad beredskapstjänstgöring vid Hallands sjukhus Halmstad för att ge en odontologisk bedömning och eventuell behandling under alla tider på dygnet. Beredskapen nås via sjukvårdens växel tel.: 035 - 13 10 00. Alla telefonsamtal skickas vidare till den käkkirurg som har käk- och tandskadejouren.

Relaterad information

Käkkirurgen - beredskap

Lathund för Remiss till Specialisttandvården

Checklista för remittering till odontologisk radiologi

Riktlinjer för remittering till odontologisk radiologi

Specialisttandvårdstaxa 2022

Specialisttandvårdstaxa 2021

Remissinformation Specialisttandvården

Väntetid för icke akuta patienter/Klinik​ – Väntetid ​

​Bettfysiologi – 9 månader

Endodonti – 24 månader

Käkkirurgiv – 10 månader

Käk- och Ansiktsröntgen – 0

Orofacial Medicin – 12 månader

Parodontologi – 9 månader

Pedodonti – 7 månader

Tand- och käkprotetik – 27 månader

Hospiteringsprogram specialisttandvården

Specialisttandvården kan erbjuda en rad olika hospiteringsprogram inom de olika ämnesområdena. Dessa riktar sig dels till tandläkare dels till hygienister eller till hela tandvårdsteamet.

Ett auskultationsprogram direkt riktat till tandhygienister i ämnesområdena parodontologi/protetik har utformats.

Kliniken kan även utforma personliga utbildningar eller auskultationsprogram efter önskemål. Kontakta den ämnesansvarige inom respektive specialitet eller hör av dig till oss via vår mail så vidarebefordras önskemålen till ansvarig person.

Specialisttandvårdstaxa

Du hittar aktuell specialisttandvårdstaxa på sidan TandvårdstaxaSenast ändrad: