Direkt till innehållet

Fiasp (insulin) injektionspenna

Restnoterat läkemedel

Fiasp (insulin aspart) lösning i förfylld injektionspenna 100 E/ml 5 x 3 ml

Tillgänglighet

Fiasp förfylld injektionspenna beräknas vara restnoterad från slutet av juni till årsskiftet 2024/2025.

Fiasp lösning i cylinderampull berörs inte av restsituationen.

Behandlingsalternativ

Inga direkt utbytbara alternativ finns tillgängliga. Patienten behöver därför få ett nytt recept på annat direktverkande måltidsinsulin. För rekommenderade alternativ, se delkapitel Insulin i Terapirekommendationer Halland.

Observera att patienten behöver få information och instruktion vid byte till injektionspenna, eftersom dessa skiljer sig åt.

 

Läkemedelskommittén HallandSenast ändrad: