Direkt till innehållet

Stödjande dokument

Nationellt stödjande dokument

Det finns ett Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede som innehåller vägledning, rekommendationer, termer och definitioner samt indikatorer som kommer från Socialstyrelsen. Rekommendationerna innefattar bland annat samordning, fortbildning, handledning, kommunikation och smärtskattning. Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede – Socialstyrelsen

 Det nationella kliniskt kunskapsstödet är regionernas gemensamma infrastruktur för att ta fram, kvalitetssäkra, lagra och distribuera kunskapsinnehåll. Det finns ett antal rekommendationer främst riktat till primärvården gällande palliativ vård. Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nationelltklinisktkunskapsstod.se)

Regionalt stödjande dokument

Läkemedelskommittén Halland (LkH) ska genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen, eller på annat lämpligt vis, verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom regionen. Det finns ett kapitel i terapirekommendationerna som handlar om Palliativ vård i livets slutskede. Terapirekommendationer Halland (regionhalland.se)Senast ändrad: