Direkt till innehållet

Subvention av läkemedel

Nationell subvention av läkemedel

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har till uppgift att pröva vilka läkemedel som ska vara subventionerade och omfattas av högkostnadsskyddet.

Nationell subvention av läkemedel (TLV)

Läkemedelsförmåner – högkostnadsskydd för läkemedel

Regional subvention av läkemedel

Region Halland subventionerar i vissa fall läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet.

För apotek: se Läkemedelssubventioner – hantering på apotek.

För förskrivare: Se rutin Regionens subventioner – hantering och fakturering av läkemedel och liknande produkter som subventioneras för information om subvention av

  • undantagshantering (individuella subventioner; se även nedan)
  • smittskyddsläkemedel
  • p-piller
  • spolvätskor (se även nedan)
  • antipsykotiska läkemedel
  • läkemedelsförskrivning till personer som vistas i landet utan tillstånd (papperslösa)

Tillfällig rutin subvention till ukrainska flyktingar

För de patienter som kan uppvisa ett LMA- eller UT-kort gäller samma regler som för asylsökande. Läkemedel till personer som flytt kriget i Ukraina men ännu inte har LMA- eller UT-kort (90 dagars viseringsfri vistelse, papperslös) subventioneras av Region Halland enligt tillfällig instruktion:

Rätten till vård flyktingar från Ukraina – Tillfällig rutin, se punkt Förskrivning av läkemedel och förbrukningsartiklar (sid. 2).

Denna regionala instruktion gäller tills vidare. Nationellt arbetar Migrationsverket med att klarlägga långsiktig subvention av läkemedel för flyktingar från Ukraina.

Undantagshantering

Beslut om undantagshantering tas inom respektive förvaltning samt respektive verksamhet inom Region Halland från och med 2021-01-01.

För information om undantagshantering, se respektive förvaltnings rutiner för undantagshantering i ledningssystemet.

 

Spolvätskor

Spolvätskor klassificeras inte som läkemedel. För guide om hur du förskriver spolvätskor se följande sidor i VAS-hjälpen:

Förskrivning i NCS: Förskrivning av spolvätskor – Hjälpmedelslista – NCS

Förskrivning i Pascal: Förskrivning av spolvätskor i Pascal för dospatienter – Pascal

Observera att du kan få en fråga om inloggning till VAS-hjälpen när du klickar på länkarna. Välj då det nedre alternativet "Logga in med Azure AD".

 

De spolvätskor som Region Halland subventionerar är följande:

 

Varunr Varunamn Förpackning Förp.storlek Tillverkare
936908 Natriumklorid Microspol 9 mg/ml Endosbehållare 20x30 ml Fresenius-Kabi
821551 Natr-klor spolv 9 mg Braun Ecola 100x30 ml B. Braun
281287 Natr-klor spolv 9 mg B. BRAUN Ecotainer 12x250 ml B.Braun
262634 Natr-klor spolv 9 mg B. BRAUN Ecotainer 10x500 ml B.Braun
262725 Natr-klor spolv 9 mg B. BRAUN Ecotainer 6x1000 ml B.Braun
259341 Natr-klor spolv 9 mg Fresenius 250 ml Spolflaska 250 ml Fresenius Kabi
259358 Natr-klor spolv 9 mg Fresenius plast 500 ml Spolflaska 500 ml Fresenius Kabi
259366 Natr-klor spolv 9 mg Fresenius plast 1000 ml Spolflaska 1000 ml Fresenius Kabi
201719 Natr-klor spolv 9 mg/ml Spolflaska 500 ml Baxter
201720 Natr-klor spolv 9 mg/ml Spolflaska 1000 ml Baxter
259192 Natriumklorid spolvätska 9 mg/ml Uromatic 10x1000 ml Baxter
826968 Natriumklorid 9 mg/ml Irriflex bälgampull 10x120 ml Fresenius-Kabi
262733 AQUA B. BRAUN Ecotainier 10x500 ml B.Braun
262816 AQUA B. BRAUN Ecotainer 6x1000 ml B.Braun
201721 Sterilt vatten Spolflaska 500 ml Baxter
201722 Sterilt vatten Spolflaska 1000 ml Baxter
259739 Sterilt vatten spolv Fresenius 500 ml Spolflaska 500 ml Fresenius Kabi
259796 Sterilt vatten spolv Fresenius 1000 ml Spolflaska 1000 ml Fresenius Kabi
259614 Sterilt vatten spolvätska Uromatic 10x1000 ml Baxter
826967 Sterilt vatten Irriflex bälgampull 10 x 120 ml Fresenius-Kabi

 Senast ändrad: