Direkt till innehållet

Läkemedelshanteringsrutiner Region Halland, Hallands sjukhus och Psykiatrin

Här hittar du rutiner kring läkemedelshantering som är gemensamma för Region Halland, inom Hallands sjukhus och Psykiatrin Halland. Läkemedelshanteringsrutiner för kommunala akutförråd finns på en undersida som du hittar via vänstermenyn.

Spädningsinstruktioner för infusionsantibiotika finns i läkemedelsdatabasen Pillan.

Rutiner för läkemedelshantering bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.

Du som är medarbetare i Region Halland hittar alla läkemedelshanteringsrutiner som är gemensamma för Region Halland inom Hallands sjukhus och Psykiatrin, i ledningssystemet.

Läkemedelshanteringsrutiner för Region Halland inom Hallands sjukhus och Psykiatrin (Går till ledningssystemet för medarbetare i Region Halland)

 

Senast ändrad: