Direkt till innehållet

Läkemedelshanteringsrutiner Region Halland, Hallands sjukhus och Psykiatrin

Här hittar du rutiner kring läkemedelshantering som är gemensamma för Region Halland, inom Hallands sjukhus och Psykiatrin Halland. Läkemedelshanteringsrutiner för kommunala akutförråd finns på en undersida som du hittar via vänstermenyn.

Spädningsinstruktioner för infusionsantibiotika finns i läkemedelsdatabasen Pillan.

Rutiner för läkemedelshantering bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården

 

Användarmanual - MittVaccin
Titel: Användarmanual - MittVaccin
Typ: Manual
Publicerad: 2021-11-04
Huvudförfattare: Skoglund Annelie RK
Redaktör: Samuelsson Åsa RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - Läkemedel - Vacciner - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Användarmanual Journalia AK
Titel: Användarmanual Journalia AK
Typ: Manual
Publicerad: 2022-01-13
Huvudförfattare: Larnemo Elin RK
Redaktör: Samuelsson Åsa RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - Auricula - Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Dokumentation i NCS Läkemedelsmoduls tempkurva
Titel: Dokumentation i NCS Läkemedelsmoduls tempkurva
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-26
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - NCS Läkemedelsmodul
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Journalia AK - Reservrutin
Titel: Journalia AK - Reservrutin
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-06-06
Huvudförfattare: Larnemo Elin RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Kommunala akutläkemedelsförråd - läkemedelsrutin
Titel: Kommunala akutläkemedelsförråd - läkemedelsrutin
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-25
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Kommunala akutförråd - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 1 - Generella ordinationer
Titel: Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 1 - Generella ordinationer
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-02
Huvudförfattare: Salsgård Hanna HS LME
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Kommunala akutförråd - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 2 – Fast beställningslista
Titel: Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 2 – Fast beställningslista
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-02
Huvudförfattare: Salsgård Hanna HS LME
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Kommunala akutförråd - Läkemedelshantering - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 3 - Läkemedel i akutväska
Titel: Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 3 - Läkemedel i akutväska
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-07
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Kommunala akutförråd - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 4 - Anafylaxi
Titel: Kommunala akutläkemedelsförråd läkemedelsrutin - Bilaga 4 - Anafylaxi
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-07
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Kommunala akutförråd - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Läkemedel - Delegering av iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel
Titel: Läkemedel - Delegering av iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-03-07
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - Delegeringsblankett
Titel: Läkemedel - Delegeringsblankett
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-03-07
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - Dosexpedition
Titel: Läkemedel - Dosexpedition
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-09-12
Huvudförfattare: Andersson Jennie RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Dosdispenserade läkemedel - Pascal ordinationsverktyg - Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - Kommunala akutläkemedel, Beställning av WebbAbest - manual
Titel: Läkemedel - Kommunala akutläkemedel, Beställning av WebbAbest - manual
Typ: Manual
Publicerad: 2018-11-27
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Törnell Maria CAPIO VC HALMSTAD
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord: Läkemedel - Kommunala akutförråd - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Läkemedel - ansvarsfördelning
Titel: Läkemedel - ansvarsfördelning
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-08-10
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - ansvarsfördelning - Bilaga 2 Läkemedelsansvarig läkare
Titel: Läkemedel - ansvarsfördelning - Bilaga 2 Läkemedelsansvarig läkare
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-09-09
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - ansvarsfördelning - Bilaga 3 Läkemedelsansvarig sjuksköterska
Titel: Läkemedel - ansvarsfördelning - Bilaga 3 Läkemedelsansvarig sjuksköterska
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - ansvarsfördelning - Bilaga 4 Sjuksköterska med ansvar för narkotikakontroll
Titel: Läkemedel - ansvarsfördelning - Bilaga 4 Sjuksköterska med ansvar för narkotikakontroll
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - ansvarsfördelning - avdelningschef
Titel: Läkemedel - ansvarsfördelning - avdelningschef
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-09-09
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - arbetsplatskod
Titel: Läkemedel - arbetsplatskod
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-28
Huvudförfattare: Bengtsson Magnus RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Förskrivning - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - beställning
Titel: Läkemedel - beställning
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-07-31
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - Beställning
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Läkemedel - beställning - Bilaga 1 Rapportering av avvikelser och reklamationer
Titel: Läkemedel - beställning - Bilaga 1 Rapportering av avvikelser och reklamationer
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-07-31
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Läkemedel - beställning - Bilaga 2 Indragning av läkemedel
Titel: Läkemedel - beställning - Bilaga 2 Indragning av läkemedel
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-06-21
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Läkemedel - beställning - Bilaga 5, Beställning av Extempore
Titel: Läkemedel - beställning - Bilaga 5, Beställning av Extempore
Typ: Instruktioner
Publicerad: 2022-06-21
Huvudförfattare: Salsgård Hanna HS LME
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - Beställning - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Läkemedel - beställning - Bilaga 6, Beställning av Total Parenteral Nutrition (TPN)
Titel: Läkemedel - beställning - Bilaga 6, Beställning av Total Parenteral Nutrition (TPN)
Typ: Instruktioner
Publicerad: 2022-06-21
Huvudförfattare: Salsgård Hanna HS LME
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - Beställning - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Läkemedel - beställning - Bilaga 7, Beställning av antibiotikamixtur HSH
Titel: Läkemedel - beställning - Bilaga 7, Beställning av antibiotikamixtur HSH
Typ: Instruktioner
Publicerad: 2021-12-13
Huvudförfattare: Salsgård Hanna HS LME
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Beställning - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - förskrivarkod
Titel: Läkemedel - förskrivarkod
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-11-02
Huvudförfattare: Bengtsson Magnus RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedelshantering - Förskrivning
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - förvaring
Titel: Läkemedel - förvaring
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-08-09
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - förvaring - Bilaga 1 Lista för utlämnande nycklar/koder
Titel: Läkemedel - förvaring - Bilaga 1 Lista för utlämnande nycklar/koder
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - förvaring - Bilaga 2 Lista för daglig utlämning av nycklar
Titel: Läkemedel - förvaring - Bilaga 2 Lista för daglig utlämning av nycklar
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - förvaring - Bilaga 3 Temperaturkontroll - protokoll
Titel: Läkemedel - förvaring - Bilaga 3 Temperaturkontroll - protokoll
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - förvaring - Bilaga 4 Läkemedel som förvaras utanför låst läkemedelsförråd
Titel: Läkemedel - förvaring - Bilaga 4 Läkemedel som förvaras utanför låst läkemedelsförråd
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - förvaring - Bilaga 5 Genomgång och skötsel av läkemedelsförråd
Titel: Läkemedel - förvaring - Bilaga 5 Genomgång och skötsel av läkemedelsförråd
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel
Titel: Läkemedel - iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-10-14
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - NCS Läkemedelsmodul - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel - Signaturlista
Titel: Läkemedel - iordningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel - Signaturlista
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-08-09
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - NCS Läkemedelsmodul - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - kvalitetsuppföljning - Bilaga 1 Egenkontroll läkemedelshantering
Titel: Läkemedel - kvalitetsuppföljning - Bilaga 1 Egenkontroll läkemedelshantering
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - kvalitetsuppföljning av hanteringen
Titel: Läkemedel - kvalitetsuppföljning av hanteringen
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-22
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - läkemedelsgenomgång
Titel: Läkemedel - läkemedelsgenomgång
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-09-04
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - läkemedelsgenomgång - Bilaga 1 Läkemedel och äldre
Titel: Läkemedel - läkemedelsgenomgång - Bilaga 1 Läkemedel och äldre
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-05-13
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedelshantering - Läkemedelsgenomgång
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - narkotikahantering
Titel: Läkemedel - narkotikahantering
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-10-11
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - ordination enligt generella direktiv
Titel: Läkemedel - ordination enligt generella direktiv
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-10-14
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - NCS Läkemedelsmodul - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - ordination enligt generella direktiv - Bilaga 2 mall
Titel: Läkemedel - ordination enligt generella direktiv - Bilaga 2 mall
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - NCS Läkemedelsmodul - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - patientskador orsakade av läkemedel, åtgärder
Titel: Läkemedel - patientskador orsakade av läkemedel, åtgärder
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-01-11
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - rapportering av biverkningar
Titel: Läkemedel - rapportering av biverkningar
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-29
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - receptblanketter, beställning - Bilaga 2 Strålfors
Titel: Läkemedel - receptblanketter, beställning - Bilaga 2 Strålfors
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-10-17
Huvudförfattare: Eriksson Charlotta C RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedelshantering - Beställning
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - receptblanketter, beställning - Bilaga 3 Prislista recept
Titel: Läkemedel - receptblanketter, beställning - Bilaga 3 Prislista recept
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-05-09
Huvudförfattare: Eriksson Charlotta C RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedelshantering - Beställning
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel - receptblanketter, beställning – Bilaga 1 kvittenslista
Titel: Läkemedel - receptblanketter, beställning – Bilaga 1 kvittenslista
Typ: Mallar
Publicerad: 2021-05-17
Huvudförfattare: Eriksson Charlotta C RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Beställning - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel – arbetsplatskod - Bilaga 1 Ansökan
Titel: Läkemedel – arbetsplatskod - Bilaga 1 Ansökan
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-04-28
Huvudförfattare: Bengtsson Magnus RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Förskrivning - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel – ordination
Titel: Läkemedel – ordination
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-18
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Läkemedel – ordination - Bilaga 1 Signaturlista
Titel: Läkemedel – ordination - Bilaga 1 Signaturlista
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-07-19
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Läkemedel – receptblanketter och e-recepttjänster, beställning och hantering
Titel: Läkemedel – receptblanketter och e-recepttjänster, beställning och hantering
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-06-06
Huvudförfattare: Eriksson Charlotta C RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedelshantering - Beställning
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Användarmanual - CytoBase
Titel: Användarmanual - CytoBase
Typ: Manual
Publicerad: 2022-06-22
Huvudförfattare: Björk Madeleine RK
Redaktör: Samuelsson Åsa RK
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: IT Vårdsystem - Cytostatikaregistrering - Läkemedel - Läkemedelshantering - Cytostatikahantering
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
CytoBase - Driftstopp - Bilaga 1 Beställning av cytostatika
Titel: CytoBase - Driftstopp - Bilaga 1 Beställning av cytostatika
Typ: Instruktioner
Publicerad: 2022-06-09
Huvudförfattare: Björk Madeleine RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Beställning
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
CytoBase - driftstopp
Titel: CytoBase - driftstopp
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-06-09
Huvudförfattare: Björk Madeleine RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: IT Vårdsystem - Cytostatikaregistrering - Cytostatikahantering - Driftstopp
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
CytoBase – Ordination och administrering
Titel: CytoBase – Ordination och administrering
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-01
Huvudförfattare: Olsson Emelie HS LME
Redaktör: Helleklev Amador Terese HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Cytostatikahantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - Medimaten
Titel: Läkemedel - Medimaten
Typ: Manual
Publicerad: 2020-08-31
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatrin Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - Sjuksköterskors justering av doserering - Bilaga 1 Justering av dosering
Titel: Läkemedel - Sjuksköterskors justering av doserering - Bilaga 1 Justering av dosering
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-03-04
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - Sjuksköterskors justering av dosering
Titel: Läkemedel - Sjuksköterskors justering av dosering
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-04
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - ansvarsfördelning - Bilaga 5 Farmaceut
Titel: Läkemedel - ansvarsfördelning - Bilaga 5 Farmaceut
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-05-17
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - Ansvar och befogenheter
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - antidotförråd
Titel: Läkemedel - antidotförråd
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-07-14
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - användning av patientens egna läkemedel
Titel: Läkemedel - användning av patientens egna läkemedel
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-02-12
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - användning av patientens egna läkemedel - Bilaga 1 Medgivande
Titel: Läkemedel - användning av patientens egna läkemedel - Bilaga 1 Medgivande
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-02-12
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - centralt läkemedelsförråd
Titel: Läkemedel - centralt läkemedelsförråd
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-08-30
Huvudförfattare: Karlsson Jennie E HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - Beställning
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - cytostatikahantering
Titel: Läkemedel - cytostatikahantering
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-06-13
Huvudförfattare: Carlsson Eva I HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Avfall - Farligt gods - Arbetsmiljö - Lokaler och utrustning - Krav vid inköp - Läkemedelshantering
Medicinsk term: Läkemedel
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - katastrofförråd
Titel: Läkemedel - katastrofförråd
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-03-21
Huvudförfattare: Salsgård Hanna HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Krisberedskap - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - ordination enligt generella direktiv - Bilaga 1 Förteckning
Titel: Läkemedel - ordination enligt generella direktiv - Bilaga 1 Förteckning
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-06-06
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - NCS Läkemedelsmodul
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - ordination och hantering av enterala läkemedel
Titel: Läkemedel - ordination och hantering av enterala läkemedel
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-02-13
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatrin Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - Överkänslighetsreaktioner - Bilaga 1 Behandlingsschema anafylaxi
Titel: Läkemedel - Överkänslighetsreaktioner - Bilaga 1 Behandlingsschema anafylaxi
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-06-30
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatrin Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel – antibiotika, hantering av
Titel: Läkemedel – antibiotika, hantering av
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-01-26
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel – antibiotika, hantering av - Bilaga 1 Riskbedömning
Titel: Läkemedel – antibiotika, hantering av - Bilaga 1 Riskbedömning
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-02-12
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatrin Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel – katastrofförråd - Bilaga 1 Ansvarig sjuksköterska
Titel: Läkemedel – katastrofförråd - Bilaga 1 Ansvarig sjuksköterska
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-02-12
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel – katastrofförråd - Bilaga 2 Ersättare ansvarig sjuksköterska
Titel: Läkemedel – katastrofförråd - Bilaga 2 Ersättare ansvarig sjuksköterska
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-02-12
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel – utbytbara insuliner
Titel: Läkemedel – utbytbara insuliner
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-01-22
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatrin Halland
Nyckelord: Läkemedel - Behandlingsrekommendation regionala - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel – Överkänslighetsreaktioner- Bilaga 2 Akutask Anafylax, innehåll
Titel: Läkemedel – Överkänslighetsreaktioner- Bilaga 2 Akutask Anafylax, innehåll
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-06-30
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatrin Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel – överkänslighetsreaktioner
Titel: Läkemedel – överkänslighetsreaktioner
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-06-30
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatrin Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - Medimaten
Titel: Läkemedel - Medimaten
Typ: Manual
Publicerad: 2020-08-31
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatrin Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - ordination och hantering av enterala läkemedel
Titel: Läkemedel - ordination och hantering av enterala läkemedel
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-02-13
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatrin Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel - Överkänslighetsreaktioner - Bilaga 1 Behandlingsschema anafylaxi
Titel: Läkemedel - Överkänslighetsreaktioner - Bilaga 1 Behandlingsschema anafylaxi
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-06-30
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatrin Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel – antibiotika, hantering av - Bilaga 1 Riskbedömning
Titel: Läkemedel – antibiotika, hantering av - Bilaga 1 Riskbedömning
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-02-12
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatrin Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel – utbytbara insuliner
Titel: Läkemedel – utbytbara insuliner
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-01-22
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatrin Halland
Nyckelord: Läkemedel - Behandlingsrekommendation regionala - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel – Överkänslighetsreaktioner- Bilaga 2 Akutask Anafylax, innehåll
Titel: Läkemedel – Överkänslighetsreaktioner- Bilaga 2 Akutask Anafylax, innehåll
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-06-30
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatrin Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Läkemedel – överkänslighetsreaktioner
Titel: Läkemedel – överkänslighetsreaktioner
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-06-30
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatrin Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare

Senast ändrad: