Direkt till innehållet

Sexuellt överförbara infektioner och HIV

Hiv och sexuellt överförda infektioner, STI, kan få konsekvenser för den enskilde personen och samhället. Infektionerna kan förebyggas genom kunskapsspridning, testning, rådgivning samt genom att stödja beteendeförändringar när det behövs.

Nationell strategi mot HIV/aids

Folkhälsomyndigheten har uppdraget att samordna och följa upp de förebyggande insatser mot hiv och sexuellt överförda infektioner som sker nationellt, regionalt och lokalt. Arbetet utgår från Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar som lanserades 1 december 2017.​​

Folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag

Folkhälsomyndigheten har utifrån det aktuella kunskapsläget på området reviderat kunskapsunderlaget och bedömningarna om smittsamhet vid behandlad hivinfektion. Kunskapsunderlaget vänder sig till personal inom smittskyddet och hälso- och sjukvården som underlag för bedömningar när de i sin yrkesverksamhet möter personer som lever med hiv.

Folkhälsomyndigheten – Smittsamhet vid behandlad hivinfektion​

Terapirekommendationer Halland – STI och HIV​

Terapirekommendationer Halland erbjuder ett uppdaterat, koncist och kliniskt relevant kunskapsstöd för läkemedelsbehandling av våra vanligaste tillstånd. Eftersom läkemedel bara är en del av sjukdomsbehandling belyses också andra viktiga komponenter för att bota, lindra och förebygga i de olika kapitlen.

Kapitlet Sexuellt överförbara sjukdomar (STI)

Kapitel Infektionssjukdomar, Virusinfektioner: innefattar virusinfektioner som herpes, hepatit och HIV

Regional rutin

Rutinen beskriver smittspårning, behandling och smittskyddsanmälan av STI-mottagning, Ungdomsmottagning och Central klamydiasmittspårning:

Handläggning av sexuellt överförbara infektioner – smittspårning, behandling, smittskyddsanmälanSenast ändrad: