Direkt till innehållet

Bröstcancer

Bröstcancer (RCC samverkan)

Remiss

Röntgenremiss skickas till mammografi. Remisskod i VAS: rtgmammo

Märk remissen med SVF i rutan diagnos frågeställning.

Remiss skickas till kirurgmottagningen Hallands sjukhus. Remisskod i VAS: Halmstad: hskirhstd, Varberg: hskirvbg. Märk remissen med SVF i remissorsaksfältet.

Observera: Remisser ska skickas både till mammografi och till kirurgmottagningen.

Remissen ska innehålla:

 • anamnes, ange särskilt:

  • symtom som föranleder remissen och eventuella tidigare utredningar av dem
  • allmäntillstånd och samsjuklighet
  • tidigare sjukdomar och behandlingar, särskilt bröstcancer eller äggstockscancer
  • ärftlighet (t.ex. känt mutationsbärarskap eller bröstcancer eller äggstockscancer hos nära släktingar)
  • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • social situation, uppgifter om närstående, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

 • lokalstatus bröst
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Koordinatorer

Halmstad: Jenny Nolenstam, 035-13 46 35, Fax: 035-70401

Varberg: Mia Wallberg, 0340-48 19 41, Fax: 0340-844 37

Mammografi: Annika Bengtsson 035-13 13 27, Fax: 035-13 13 58

Patientinformation

Informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummerSenast ändrad: