Direkt till innehållet

Bröstcancer

Misstanke

Patienter som blir återkallade för klinisk undersökning efter screening (som utfallit med kod 3, 4 eller 5) ska få tid för undersökning snarast (senast inom 5 kalenderdagar).

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd vid klinisk undersökning eller i samtal mellan patienten och läkare eller sjuksköterska med specialkompetens:

 • malignitetssuspekt knöl* i bröstet
 • malignitetssuspekt knöl* i armhålan hos kvinnor
 • ändrad kontur på bröstet
 • nytillkommet indragen bröstvårta
 • rodnad eller svullnad på huden över bröstet utan annan förklaring
 • blodig sekretion från enstaka mjölkgång
 • ensidigt eksem på bröstvårtan
 • sårbildning på bröstvårtan eller i anslutning till bröstkörtlarna
 • nytillkommen apelsinliknande hud
 • fynd vid bilddiagnostik talande för bröstcancer

*En knöl som inte helt uppenbart har en annan naturlig orsak ska betraktas som malignitetssuspekt.

I sällsynta fall kan smärta förekomma vid bröstcancer, men smärta och ömhet är oftast associerat med ofarliga knölar, hormonella förändringar i brösten eller med ömhet i bröstmuskulaturen. Dessa patienter ska också remitteras för en radiologisk bröstdiagnostisk utredning, men inte inom standardiserat vårdförlopp.

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Remiss

Remiss skickas till mammografi. Remisskod i VAS: rtgmammo

Märk remissen med SVF i rutan diagnos frågeställning.

Remiss skickas till kirurgmottagningen Hallands sjukhus. Remisskod i VAS: Halmstad: hskirhstd, Varberg: hskirvbg. Märk remissen med SVF i remissorsaksfältet.

Observera: Remiss ska skickas både till mammografi och till kirurgmottagningen.

Remissen ska innehålla:

 • anamnes, ange särskilt:

  • symtom som föranleder remissen och eventuella tidigare utredningar av dem
  • allmäntillstånd och samsjuklighet
  • tidigare sjukdomar och behandlingar, särskilt bröstcancer eller äggstockscancer
  • ärftlighet (t.ex. känt mutationsbärarskap eller bröstcancer eller äggstockscancer hos nära släktingar)
  • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • social situation, uppgifter om närstående, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

 • lokalstatus bröst
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Koordinatorer

Halmstad: Jenny Nolenstam, 035-13 46 35, Fax: 035-13 12 23

Varberg: Mia Wallberg, 0340-48 19 41, Fax: 0340-844 37

Mammografi: Annika Bengtsson 035-13 13 27, Fax: 035-13 13 58

Patientinformation

Informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Senast ändrad: