Direkt till innehållet

Styrande och stödjande dokument

Region Hallands styrande dokumentOrosanmälan till socialtjänsten - barn

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2021-10-11 13:56:35
Granskare:
Huvudförfattare: Nilsson Maria RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare: Almquist Tangen Gerd RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / PatientOrosanmälan till socialtjänsten - barn

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2021-10-11 13:56:29
Granskare:
Huvudförfattare: Nilsson Maria RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare: Almquist Tangen Gerd RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / PatientJournal - Försegling och vårdnadshavares tillgång till barns journal via nätet

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2020-09-01 07:44:13
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare: Thelin Anna A RGS VS IT Vu00c5RD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

 

Stödjande dokument

Socialstyrelsens webbsida hittar du både information och stödjande dokument gällande anmälan vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa.

Senast ändrad: