Direkt till innehållet

Styrande och stödjande dokument

Stödjande dokument

Socialstyrelsens webbsida hittar du både information och stödjande dokument gällande anmälan vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa.

Region Hallands styrande dokument

Orosanmälan till socialtjänsten - barn
Titel: Orosanmälan till socialtjänsten - barn
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-06-30
Huvudförfattare: Nilsson Maria RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Socialtjänsten - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör

Orosanmälan till socialtjänsten - barn - Bilaga 1 Anmälan
Titel: Orosanmälan till socialtjänsten - barn - Bilaga 1 Anmälan
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-06-30
Huvudförfattare: Nilsson Maria RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Socialtjänsten - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör

Journal - Försegling och vårdnadshavares tillgång till barns journal via nätet
Titel: Journal - Försegling och vårdnadshavares tillgång till barns journal via nätet
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-08-31
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: VAS - Min journal på nätet - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare

Senast ändrad: