Direkt till innehållet

Råd och stöd för vårdgivare

Dessa organisationer har samlad kunskap och erfarenhet av att leva med HIV. Förutom stöd till personer som lever med HIV och deras närstående har organisationerna gemensamt att det arbetar med information och utbildning för verksamheter som möter Hiv-positiva i sin vardag.

 

  • Noaks Ark Småland & Halland arbetar för att öka välbefinnandet och livskvalitén hos personer som lever med hiv samt förebygga spridningen av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner (STI). Hallands sjukhus, Infektionskliniken har ett årligt avtal kring det psykosociala stödet till målgruppen och deras närstående.
  • Posithiva-gruppen är en patientorganisation som arbetar för att öka kunskapen om HIV hos allmänheten , samt motverka stigmatisering och fördomar.
  • Positiva gruppen är en mötesplats för personer berörda av HIV- med fokus på stöd och rättigheter.
  • Kvinnocirkeln Sverige (KCS) riktar sig till kvinnor som lever med hiv i hela Sverige som har olika bakgrund, är i alla åldrar och som är av alla nationaliteter.
  • Hivplus är ett nätverket i Västra Götaland. Nätverket består av både frivilligorganisationer och offentliga aktörer som arbetar med hiv vilket gör att de har brett och djupt kunnande inom HIV. Via länken kan du finna de ideella aktörernas kontaktuppgifter för Västra Götaland.
  • We are Survivors Hiv-info på olika språk så som engelska, tigrinja, somaliska, franska, arabiska, dari. Även Folkhälsomyndigheten har informationsblad om STI på olika språk. Dessa hittar du på 1177.se

 Senast ändrad: