Direkt till innehållet

Asylsökande

Region Halland ansvarar för hälso- och sjukvård till asylsökande samt till vissa utlänningar i Sverige utan nödvändiga tillstånd (exempelvis papperslösa), oavsett boendeform.

Hallands kommuner har enligt lag inte något hälso- och sjukvårdsansvar för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. De kan dock vara utförare av hälso- och sjukvårdsinsatser åt Region Halland utifrån Överenskommelsen Hemsjukvård och mot ersättning.

Mer information och handläggning, när asylsökande och personer som visats i Sverige utan tillstånd behöver kommunal hälso- och sjukvård som inte kan anstå efter utskrivning från sjukhuset, finns i rutin Asylsökande – planering för kommunal hälso- och sjukvård.

 

Rutiner

Senast ändrad: