Direkt till innehållet

Samverkan med industrin

Den nya överenskommelsen är giltig från 1 jan 2014 och ersätter den gamla från 2011.

Alla berörda medarbetare förutsätts läsa och tillämpa de nya reglerna!

I Hälso- och sjukvårdsstyrelsen togs beslut den 12 maj 2014 om Rekommendation samverkansregler - offentligt finansierad hälso- och sjukvård och berörda industrier.

Beslutades att: anta SKL:s överenskommelse med Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Swedish Medtech och Swedish Labtech med giltighet från den 1 januari 2014 informera såväl de offentliga som privata vårdgivarna om överenskommelsens innebörd samt att överenskommelsen ska beaktas och tillämpas.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech utarbetat en ny gemensam överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. Denna ersätter tidigare överenskomna regler om samverkan som förbundet haft separat med respektive branschorganisation. Den nya överenskommelsen föreslås gälla från och med den 1 januari 2014.

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslutade den 15 november 2013 att godkänna överenskommelse om samverkansregler mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medteck och Swedish Labteck. Dessutom beslutades att rekommendera landsting, regioner och kommuner att för sin del anta överenskommelsen.

Läs mer om överenskommelsen på SKL:s hemsida. Etikregler för vård och industri.

Lokal anpassning för Region Halland

LIF samverkansavtal

Tjänsteskrivelse om samverkansreglerna

Senast ändrad: