Direkt till innehållet

Information – regional vårdgivare

På denna sida kan, du som chef/hygienansvarig finna kunskapsunderlag, informations-/utbildningsmaterial och arbetsmaterial att använda i hygienarbete på din vårdenhet.

Webbsidor med bra vårdhygienisk information

 

Informations-/utbildningsfilmer:

Basal hygien i vård och omsorg (utbildningsfilm 2016 - Vårdhygien Södra Älvsborg)

Sagan om den rena handsken - Film framtagen av Hygiengruppen på Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Danderyds Sjukhus AB i samarbete med Södersjukhusets VRI-grupp

Den osynliga utmaningen I - Folkhelseinstituttet Norge

Den osynliga utmaningen II - Handskar ersätter inte handhygien

Welcome on Board – Infection Prevention at the University Hospital Zurich

Influensa - att förhindra smittspridning - Skaraborgs sjukhus

Utbildningsmaterial för hygienansvariga 2018-04 Luftburna infektioner Ellinor Melin (Hygienläkare)

 

Instruktionsfilmer för operationssjukvård inom Region Halland (Framtagna av Operationsavdelningen HsH):

 

Övrigt material

 

 

Senast ändrad: