Direkt till innehållet

Renodlade nyheter – Vårdhygien Hallands nyhetsblad

Vårdhygien Halland målsättning är att årligen ge ut två nummer av informationsbladet ”Renodlade nyheter”. I detta blad ger vi aktuell information och råd inom det vårdhygieniska området.

Renodlade nyheter nr 1, juni 2019 handlar om:

  • Vi behöver investera i säkerhet
  • Basala hygienrutiner på Kompetensportalen
  • Med mera…

Läs det senaste numret av Renodlade nyheter.

Om innehållet
Senast ändrad: