Direkt till innehållet

Renodlade nyheter – Vårdhygien Hallands nyhetsblad

Vårdhygien Halland målsättning är att årligen ge ut 2 nummer av informationsbladet ”Renodlade nyheter”. I detta blad ger vi aktuellt information och råd inom det vårdhygieniska området.

Renodlade nyheter nr 2, december 2018 handlar om:

  • Nya webbplatsen för vårdgivare
  • Influensa
  • Basala hygienrutiner och resultat för Hallands sjukhus
  • Mikrobiologisk screening
  • God jul!
  • Med mera…

Läs det senaste numret av Renodlade nyheter.

Om innehållet
Senast ändrad: