Direkt till innehållet

Information – regional vårdgivare

På denna sida kan, du som chef/hygienansvarig finna kunskapsunderlag, informations-/utbildningsmaterial och arbetsmaterial att använda i hygienarbete på din vårdenhet.

Material för systematiskt förbättringsarbete gällande vårdhygien

Vad innebär föreskriften ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” SOSFS 2011:9?

Film: Syfte med att ha ett ledningssystem enligt SOSFS 2011:9.

17 minuter och 5 sekunder in i filmen beskriver man hur ett systematiskt förbättringsarbete utförs. Att utföra regelbundna egenkontroller till hygienrutiner är en av förutsättningarna för att kunna utföra och mäta ett systematiskt förbättringsarbete.

Så funkar kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 i praktiken (Stratsys)

Vårdhygieniska egenkontroller:

Ett systematiskt förbättringsarbete av ovan beskrivna egenkontroller är en förutsättning för att nå upp till Socialstyrelsens krav gällande nedanstående dokument:

Vårdhygien Hallands förslag till "Handlingsplan för ökad följsamhet till basala hygienrutiner" och Region Hallands utbildningar i Kompetensportalen är verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet.

Webbsidor med bra vårdhygienisk information

Informations-/utbildningsfilmer:

Basal hygien i vård och omsorg (utbildningsfilm 2016 - Vårdhygien Södra Älvsborg)

Sagan om den rena handsken - Film framtagen av Hygiengruppen på Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Danderyds Sjukhus AB i samarbete med Södersjukhusets VRI-grupp

Den osynliga utmaningen I - Folkhelseinstituttet Norge

Den osynliga utmaningen II - Handskar ersätter inte handhygien

Welcome on Board – Infection Prevention at the University Hospital Zurich

Utbildningsmaterial för hygienansvariga 2018-04 Luftburna infektioner Ellinor Melin (Hygienläkare)

Instruktionsfilmer för operationssjukvård inom Region Halland (Framtagna av Operationsavdelningen HsH):

Övrigt materialSenast ändrad: