Direkt till innehållet

Samhällsmedicinskt ansvar

Enligt uppdragsbeskrivningen för Vårdval Halland har varje vårdenhet ett samhällsmedicinskt ansvar för inrättningar inom sitt geografiska närområde. Detta ansvar är helt skilt från befolkningens val av vårdenhet.

Det samhällsmedicinska ansvaret innebär att agera vid olika typer av ohälsoutbrott, som exempelvis smittsamma sjukdomar och industriutsläpp.

Inrättningar som ingår i det samhällsmedicinska ansvaret är bland annat förskolor, skolor och arbetsplatser.

När det gäller skolor och förskolor omfattar det samhällsmedicinska ansvaret barnen som grupp, deras föräldrar samt personalen. Ansvaret handlar om information, stöd och åtgärder.

Karta

Karta över vårdcentralers placering och deras samhällsmedicinska ansvarsområdenSenast ändrad: