Direkt till innehållet

FreeStyle Libre

FreeStyle Libre är ett system för kontinuerlig glukosmätning. Systemet omfattar en sensor, en applikator för montering av sensorn och en avläsare. Sensorn bärs på baksidan av överarmen i upp till 14 dagar. Produkten tar bort behovet av fingerstickstest och visar dessutom glukosrapporter som tid i målområdet, låga glukosnivåer och ger en bild av dagliga mönster. FreeStyle Libre använder Bluetooth-teknik och erbjuder möjligheten till valbara larmfunktioner vid höga och låga glukosvärden.

Patientinformation om produkten ska överlämnas till patienten i samband med att behandlingsöverenskommelse upprättas (se rutin nedan).

Regionövergripande rutin

Senast ändrad: