Direkt till innehållet

FreeStyle Libre

Regionövergripande rutin

Förskrivning och uppföljning av kontinuerlig glukosmätning vid diabetes med FreeStyle Libre systemet inom Region Halland
Titel: Förskrivning och uppföljning av kontinuerlig glukosmätning vid diabetes med FreeStyle Libre systemet inom Region Halland
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-03-29
Huvudförfattare: Jadeling Persson Eva RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Patient - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör

Senast ändrad: