Direkt till innehållet

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa/ohälsa är ett brett område som omfattar allt från främjande och förebyggande insatser till högspecialiserad vård. Området inkluderar barn, vuxna och äldre. Området är angeläget för både regioner och kommuner.

 Det nationella programområdet (NPO) Psykisk hälsa leder kunskapsstyrningen inom sitt område. Du kan läsa om programområdets uppdrag och insatsområden på webbsidan Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Utifrån den nationella styrningen arbetar Region Halland enligt en lokal kunskapsstyrningsprocess.