Direkt till innehållet

Ansvar och rutiner för information om valfriheten

Du som arbetar och möter patienten inom närsjukvård och sjukhusvård, i regionen eller privat, har ansvar att informera patienten om valfriheten.

  1. Informera patienten om möjligheten att välja vård inom och utanför länet. Det gäller all offentligt finansierad vård, inom landstinget och privat. Berätta också att resekostnaderna inte ersätts mer än till närmaste vårdinrättning, oavsett om det är patienten själv som väljer eller läkaren som rekommenderar patienten att söka till en annan vårdinrättning. Endast vårdgarantipatienter och patienter med remiss till högspecialiserad vård på region- eller universitetssjukhus får resan ersatt av landstinget.
  2. Om patienten vill veta mer har du möjlighet att hänvisa till Vårdgarantiservice, tfn 0771-900 600 eller vardgarantiservice@regionhalland.se. Information om Vårdgarantiservice finns också på 1177.se. Information om väntetider och adresser till alla sjukhus i Sverige finns också nåbara därifrån. Även du som personal kan vända dig till Vårdgarantiservice om det är något du undrar över.
  3. Från Vårdgarantiservice får patienten information om väntetider och telefonnummer till de vårdinrättningar som patienten kan tänka sig åka till.
  4. Vårdinrättningen här i Halland skickar patienthandlingarna, om patienten så önskar, och stryker patienten från väntelistan. Informerar dessutom patienten om att man endast får stå i en kö. Journalanteckning görs om att patienten är hänvisad till annan vårdgivare genom Vårdgarantiservice.

När patient från ett annat län söker vård i Halland

  • Det är patientens ansvar att ta reda på vilka remiss- och valfrihetsregler som gäller i hemlandstinget. För de patienter som kommer från Skåne, Västra Götaland, Blekinge, Kronobergs och Jönköpings län gäller samma regler som för invånare i Halland
  • För patienter från övriga Sverige ska vårdinrättningen i Halland se till att få ett godkännande från patientens hemregion innan besök eller behandling genomförs. Annars finns det risk för att besöket/behandlingen inte ersätts.
  • Alla patienter ska, oavsett var de kommer ifrån i Sverige, prioriteras utifrån en medicinsk bedömning på samma sätt som en patient som kommer ifrån Halland.Senast ändrad: