Direkt till innehållet

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av en cancersjukdom och dess behandling. Insatserna ska ge patienten och de närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt genom hela vårdkedjan. Vi strävar mot en likvärdig cancerrehabilitering vid Hallands sjukhus som överensstämmer med Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering - RCC (cancercentrum.se).

Kontaktinformation

cancerrehabilitering@regionhalland.se

Utbildning

Webbutbildning om cancerrehabilitering riktad till primärvård - RCC (cancercentrum.se)

Broschyrer

Hantering av ångest (Distresstermometern)

Fysisk aktivitet och träning vid cancer

Guide till Hälsoskattning för cancerrehabilitering

Samtal om hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer

Min vårdplan (förslag i pappersformat)

Hälsoskattning för cancerrehabilitering

Information

Cancercentrum

FaR-aktörer – Träning vid cancerbehandlingSenast ändrad: