Direkt till innehållet

Blodsmitta

Blodsmitta

De vanligaste blodsmittorna i Sverige är hepatit B, hepatit C och hiv. Dessa skiljer sig åt vad gäller smittsamhet och sjukdomsbild men kan smitta genom sex, stick/skärskador eller vid blodkontakt på skadad hud eller slemhinnor (mun, näsa, ögon). För att skydda sig bör kontakt med blod undvikas genom att till exempel använda handskar samt att använda kondom vid nya sexuella kontakter. Läs mer om sjukdomarna på 1177.se (hepatit B, hepatit C, hiv) eller under Smittsamma sjukdomar A-Ö - Vårdgivare (regionhalland.se)

Risk för blodburen smitta

Tryck här för att se bilden med klickbara länkar: Akuta åtgärder vid incident med risk för blodsmitta.

Vid exponering av blod eller blodtillblandande kroppsvätskor, till exempel stick- eller skärskador, provta alltid exponerad och möjlig smittkälla (om känd) samma eller nästföljande dag. Observera att pappersremiss alltid ska användas. Ta även ställning till eventuell vaccination mot hepatit B (helst inom 24 timmar, senast inom 48 timmar) och/eller hiv-profylax. Se respektive avsnitt nedan för vägledning.

Incident personal Region Halland

Vid incident som involverar medarbetare inom Region Halland under arbetstid se Stickskada och blodsmitta - Region Halland Intranät där regional rutin finns ("Stick- och skärskador"). Observera att pappersremiss ska användas.

Incident övrig aktör

För privata vårdgivare och andra aktörer finns stödjande dokument som underlag för skapande av lokala rutiner kring exponering för blod (stick- och skärskador): Handläggning vid stick- och skärskador eller kontakt med blodtillblandade kroppsvätskor. Se även Analysförteckning - Vårdgivare (regionhalland.se) där information finns om pappersremiss.

Informationsblad om risk för blodsmitta i skola/förskola samt på företag: Kortfattad smittskyddsinformation om blodsmitta.Senast ändrad: