Direkt till innehållet

Blodsmitta

Blodsmitta

De vanligaste blodsmittorna i Sverige är hepatit B, hepatit C och hiv. Dessa skiljer sig åt vad gäller smittsamhet och sjukdomsbild men kan smitta genom sex, stick/skärskador eller vid blodkontakt på skadad hud eller slemhinnor (mun, näsa, ögon). För att skydda sig bör kontakt med blod undvikas genom att till exempel använda handskar samt att använda kondom vid nya sexuella kontakter.

Läs mer om sjukdomarna på 1177.se (hepatit B, hepatit C, hiv).

För vaccination mot hepatit B se Terapirekommendationer.

 

Risk för blodburen smitta

Stick och skärskador

Rutin för medarbetare inom Region Halland: Stick- och skärskador.

Stödjande dokument som underlag för skapande av lokala rutiner kring stick- och skärskador för privata vårdgivare och andra aktörer: Hantering av stickskada

Information om risk för blodsmitta i skola/förskola samt på företag: Kortfattad smittskyddsinformation om blodsmitta.

 

Nationell elimineringsplan av hepatit C

WHO har fastställt ett mål att till 2030 eliminera hepatit B och C som allvarliga hot mot folkhälsan genom en minskning av antalet nya infektioner eller död till följd av sin infektion. Alla medlemsländer i WHO, inklusive Sverige, har antagit elimineringsmålet. Region Halland kommer under 2023 arbeta aktivt med frågan om hur målet ska nås i vår region.

Sammanfattningsvis har slagits fast att ökad medvetenhet om hepatit C krävs både inom och utanför vården. För att identifiera ännu odiagnostiserade behövs frikostig provtagning. Samtidigt behövs preventiva åtgärder för att undvika vidare smittspridning från redan smittade samt behandling för att bota och undvika ytterligare sjukdom.

Senast ändrad: