Direkt till innehållet

Provtagningsmaterial – mikrobiologen

Vilket rör ska jag använda?

För att få så bra analysresultat som möjligt är det viktigt att välja rätt provtagningsmaterial.

Här nedanför finns bilder på provtagningsmaterial som används till mikrobiologens analyser. Utförligare beskrivning om provtagning för respektive analys finns i analysförteckningen.

Provtagningsmaterialet beställs från Websesam utom en liten del som beställs direkt från mikrobiologen på tel 035-13 18 50

Provtagningsmaterial för odling

 


Beskrivning: Odlingspinne för sår, svalg, ögon, MRSA, gonokocker
Beställningsnummer: 21780

 


Beskrivning: Odlingspinne för nph
Beställningsnummer: 53914

 


Beskrivning: Odlingspinne för nph (barn)
Beställningsnummer: 21779

 


Beskrivning: Odlingsflaskor för blod, CAPD
Beställningsnummer: Gul 23138, Orange 23140, Grön 23139


Beskrivning: Blododlingshållare
Beställningsnummer: 55351

 


Beskrivning: Odlingsrör för vävnad, likvor, punktat, abscess
Beställningsnummer: 54542

 


Beskrivning: Odlingsrör för urinodling, legionella-antigen, pneumokockantigen (ej odling)
Beställningsnummer: Rör 50736, Strå 50737

 


Beskrivning: Burk för odling av sputum. Ytterhylsa ska användas.
Beställningsnummer: 54084

 

Provtagningspinnar för DNA/RNA påvisning (PCR)


Beskrivning: PCR-pinne för herpes, chlamydophila, mycoplasma pneumoniae, fusobact (svalg) och gastrovirus
Beställningsnummer: 22551

 


Beskrivning: PCR-pinne för influensa, pertussis
Beställningsnummer: 53871

 


Beskrivning: Rör för PCR-analys av Mycoplasma genitalium i urin
Beställningsnummer: 53659

 


Beskrivning: Provtagningskit för PCR-analys av klamydia och gonokocker
Beställningsnummer: 50062

 


Beskrivning: Sugset för PCR-analys av RS-virus, influensa
Beställningsnummer: 54378

 


Beskrivning: Rör för analys av inhemsk, utlandssmitta, hälsokontroll, VRE, MRGN, Clostridium och Calici.
Röret används även för analys av helikobakterantigen
Beställningsnummer: 53911

 

Provtagningsrör, flaskor mm

 


Beskrivning: Provtagningsrör för hud- och nagelskrap för svamp-PCR, svampodling, och direktmikroskopi
Beställningsnummer: 21763

 


Beskrivning: Provtagningsrör för serologiska prover
Beställningsnummer: 21766

 


Beskrivning: Provtagningsrör för Quantiferon
Beställningsnummer: Mikrobiologen

 


Beskrivning: Provtagningsrör för mikroskopi av mask och maskägg.
Vid frågeställning springmask ska tejpprov användas.

Beställningsnummer: Rör SAF-lösning mikrobiologen, Objektsglas 53564, Kasett 53807

 

Beskrivning: Sporprover för kontroll av ångautoklav
Beställningsnummer: Mikrobiologen


Beskrivning: Flaska för provtagning av bassängvatten
Beställningsnummer: Mikrobiologen

 


Beskrivning: Provtagning av vatten 500 eller 250ml
Beställningsnummer: Mikrobiologen

 


Beskrivning: Provtagningsrör för endotoxin
Beställningsnummer: Mikrobiologen

 


Beskrivning: Nummerlappar på rulle för märkning av prov och remiss.
Beställningsnummer: Mikrobiologen

 


Beskrivning: Agarplattor
Blodplatta, DTM/SAB-platta och tryckplattor.
Beställningsnummer: Mikrobiologen

 

Transportmaterial


Beskrivning: Vadderat kuvert för provtransport. Beställs från Staples, beställningsnummer: 882041
Transporthylsa måste användas. Sätt på frimärke om ni skickar provpåsar via posten.

 


Beskrivning: Transporthylsa för provtagningsrör
Websesam 53916, 53918, 53919,

 

Kontaktinformation

Mikrobiologi Halland

Besöksadress:
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus Halmstad

Telefon:
035-13 18 51
035-13 18 50

Telefontider:
Mån–Fre 7:30–11:45
Mån–Fre 12:30–16:15
Lör–Sön 9–13

Om innehållet
Senast ändrad: