Direkt till innehållet

Samverkan God och nära vård (tidigare Socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård)

Tillsammans med de halländska kommunerna driver Region Halland ett flertal utvecklings- och förbättringsarbeten för att stärka samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård i Halland.

Chefsgrupp Halland

Chefsgrupp Halland (CGH) består av kommundirektörer, regiondirektör och regional utvecklingsdirektör. Chefsgrupp Halland är uppdragsgivare.

Strategisk grupp God och Nära Vård

Strategisk grupp God och Nära Vård består av kommunernas förvaltningschefer inom socialtjänst / vård- och omsorg samt biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör på  Region Halland. Gruppens uppdrag är att driva och utveckla samverkan för en omställning mot God och Nära Vård med patienten i fokus. Uppdraget ska lägga särskilt vikt vid följande grupper:

    • Äldre och övriga med behov av hemsjukvård

    • Unga vuxna med missbruk och beroende

    • Barn och ungas psykiska hälsa

    • Invånare med psykisk funktionsnedsättning

    • Övriga grupper med ökad risk för ohälsa såsom vid kronisk sjukdom och psykisk ohälsa eller på grund av socioekonomiska faktorer.

 

Överenskommelser

Överenskommelse om regional samverkan gällande kultur för äldre

Överenskommelse om samverkan - Insatser till vuxna och ungdomar med riskbruk-missbruk-beroendeproblem

Överenskommelse om samverkan - Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället

Överenskommelse om samverkan - Barn och unga med sammansatt psykisk- psykiatrisk problematik

Relaterade länkar på Vårdgivarwebben

Hemsjukvård i Halland

Läkarmedverkan i hemsjukvården

Samordnad individuell plan, SIP

Trygg och effektiv utskrivning

Rätt vård och omsorgsnivå

Integrerad psykiatri vård- och stödsamordning

 

Senast ändrad: