Direkt till innehållet

Samverkan mellan region och kommunerna

Tillsammans med de halländska kommunerna driver Region Halland ett flertal utvecklings- och förbättringsarbeten för att stärka samverkan mellan hälso och sjukvård, socialtjänst och kommunal vård och omsorg i Halland.

Chefsgrupp Halland

Chefsgrupp Halland (CGH) är uppdragsgivare till regionen och kommunerna när det kommer till samverkan inom ramen för God och nära vård. Chefsgrupp Halland CGH består av kommundirektörer, regiondirektör och regional utvecklingsdirektör.

Regional utvecklingsgrupp God och Nära Vård

Regional utvecklingsgrupp God och Nära Vård består av kommunernas förvaltningschefer inom socialtjänst/vård- och omsorg, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Halland och representanter i ledande ställning från Hallands sjukhus och Närsjukvården Halland. Gruppens uppdrag är att driva och utveckla samverkan för en omställning mot God och nära vård i Halland med patienten i fokus. Uppdraget ska lägga särskilt vikt vid följande grupper.

• Äldre och övriga med behov av hemsjukvård

• Unga vuxna med riskbruk, skadligt bruk och beroende

• Barn och ungas psykiska hälsa

• Invånare med psykisk funktionsnedsättning

• Övriga grupper med ökad risk för ohälsa såsom vid kronisk sjukdom och psykisk ohälsa eller på grund av socioekonomiska faktorer.

Överenskommelser

Regional överenskommelse avseende ansvarsfördelning och samordnade insatser till barn, individer med psykisk funktionsnedsättning, individer med riskbruk, skadligt bruk eller beroende samt unga som vårdas utanför det egna hemmet 2022-2024

Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021-2028

Överenskommelse om Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Halland 2022 - 2024

Samverkansavtal för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel

Nutritionsöverenskommelse (SärNär)

Relaterade länkar på Vårdgivarwebben

Hemsjukvård i Halland

Läkarmedverkan i hemsjukvården

Samordnad individuell plan, SIP

Trygg och effektiv utskrivning

Rätt vård och omsorgsnivå

Integrerad psykiatri vård- och stödsamordningSenast ändrad: