Direkt till innehållet

Samverkan God och nära vård

Tillsammans med de halländska kommunerna driver Region Halland ett flertal utvecklings- och förbättringsarbeten för att stärka samverkan mellan hälso och sjukvård, socialtjänst och kommunal vård och omsorg i Halland.

Chefsgrupp Halland

Chefsgrupp Halland (CGH) är uppdragsgivare till regionen och kommunerna när det kommer till samverkan inom ramen för God och nära vård. Chefsgrupp Halland CGH består av kommundirektörer, regiondirektör och regional utvecklingsdirektör.

Regional utvecklingsgrupp God och Nära Vård

Regional utvecklingsgrupp God och Nära Vård består av kommunernas förvaltningschefer inom socialtjänst/vård- och omsorg samt biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Halland. Gruppens uppdrag är att driva och utveckla samverkan för en omställning mot God och Nära Vård med patienten i fokus. Uppdraget ska lägga särskilt vikt vid följande grupper.

  • Äldre och övriga med behov av hemsjukvård
  • Unga vuxna med missbruk och beroende
  • Barn och ungas psykiska hälsa
  • Invånare med psykisk funktionsnedsättning
  • Övriga grupper med ökad risk för ohälsa såsom vid kronisk sjukdom och psykisk ohälsa eller på grund av socioekonomiska faktorer.

Överenskommelser

Överenskommelse om samverkan - Insatser till vuxna och ungdomar med riskbruk-missbruk-beroendeproblem

Överenskommelse om samverkan - Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället

Överenskommelse om samverkan - Barn och unga med sammansatt psykisk- psykiatrisk problematik

Overenskommelse-om-hemsjukvarden-i-Halland-2021-2028.pdf (regionhalland.se)

Relaterade länkar på Vårdgivarwebben

Hemsjukvård i Halland

Läkarmedverkan i hemsjukvården

Samordnad individuell plan, SIP

Trygg och effektiv utskrivning

Rätt vård och omsorgsnivå

Integrerad psykiatri vård- och stödsamordning

Senast ändrad: