Direkt till innehållet

Socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård

Region Halland och de halländska kommunerna har en gemensam regional samverkans- och stödstruktur för socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. Syftet med den regionala stöd och samverkansstrukturen är att öka såväl kvalitet som kostnadseffektiviteten i den service som erbjuds

Strategisk grupp socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård (SG) är uppdragsgivare för den taktiska nivån som består av tre taktiska grupper.

• Barn, unga och familj

• Mitt i livet

• Senior

samt under de närmaste två åren, fyra  fokusområden:

• Digitalisering

• Hälso och sjukvård

• Psykisk hälsa

• Funktionsnedsättning

Hallänningarnas delaktighet och inflytande är viktiga beståndsdelar i utvecklingen av arbetet och ska genomsyra alla delar av verksamheten.

Snabblänkar

Senior alert

Hälsoundersökningar - BBIC

Integrerad psykiatri - Vård- och stödsamordning

Senast ändrad: