Direkt till innehållet

1177 – Journalen via nätet

Journalen är en nationell tjänst som gör det möjligt för invånarna i samtliga svenska regioner att läsa journalinformation från hälso- och sjukvården via nätet. Invånarna når tjänsten från 1177.se och för att logga in krävs e-legitimation.

Informationen hämtas från anslutna vårdsystem

Syftet med 1177 Journalen via nätet är att stärka möjligheten för invånarna att medverka i beslut och uppföljning av den egna vården samt stödja engagemanget för den egna hälsan. I Journalen kan invånaren läsa och skriva ut tillgänglig journalinformation.  Informationen som visas i Journalen hämtas från anslutna vårdsystem och presenteras varje gång invånaren loggar in, ingen journalinformation lagras i tjänsten.

Ineras sida om Journalen hittar du fördjupad information om Journalen. Här kan du läsa mer om vad vårdgivare i Sveriges regioner visar och ta del av det nationella ramverket för Journalen som Ineras styrelse beslutade i september 2016.

System som är anslutna till Journalen via nätet

Ett antal av de vårdinformationssystem som används inom Region Halland är anslutna till 1177 Journalen som producenter av journalinformation. I dagsläget visas:

VAS

Följande information visas från 2015-09-01 och framåt: journalanteckningar, vårdkontakter, diagnoser samt provsvar klinisk kemi.

 • Provsvar och antikroppsscreening relaterade till Covid-19 visas men övriga mikrobiologiska provsvar kan av tekniska skäl ej visas.
 • Remisser som upprättats i VAS RE14; det vill säga allmän-, röntgen-, patologi-, samt cytologiremisser; visas varken i NPÖ eller 1177 journalen.
 • Gällande omvårdnadsanteckningar visas endast Omvårdnadsanamnes och Omvårdnadsepikris. Av tekniska skäl visas ingen journalinformation från VAS “Omvårdnadsjournal slutenvård” i vare sig NPÖ eller 1177 Journalen.
 • Uppmärksamhetssignaler såsom Observation, Smitta och Varning kan av tekniska skäl ej visas.
 • Öppenvårdpsykiatrin inom Psykiatrin i Halland och privata psykiatrimottagningar med vårdavtal visar information enligt följande:

  - Affecta psykiatrimottagning visar journalinformation från 2020-01-01

  - Alm psykiatri visar journalinformation från 2022-01-01

  - TINA-mottagningen visar journalinformation från 2022-03-01

  - Öppenvårdspsykiatrin visar journalinformation från 2018-01-01

Mitt Vaccin

Registrerade vaccinationer från 2020-12-27. Efter 2021-09-30 visas även vaccinationsinformation från det tidigare systemet Svevac, där vaccinationer från 2013-03-01 finns registrerade.

1177 på telefon

Rådgivningsstödets journal är producent av journalinformation sedan 2021-06-10.

Läkemedelsinformation visas inte

Region Halland visar ingen läkemedelsinformation i Journalen via nätet. Istället kan invånaren se sina förskrivna recept och uthämtade läkemedel under menyn Läkemedelstjänster som också nås via 1177.se.

Ytterligare information

Alla regionens enheter och de privata vårdgivare som använder VAS visas men vissa undantag finns. För detaljerad information om vilka journaltyper, sökord och diagnoser som är blockerade för visning på 1177 Journalen, se nedanstående rutin:

Uppgifter som ej publiceras i 1177 Journalen respektive Nationell Patientöversikt (NPÖ)

Kontaktuppgifter

Anna Thelin, Objektledare

Staffan Lückander, Objektspecialist

Felanmälan

IT Servicedesk

Telefon: 010-476 19 00

Relaterad information

Journalen via nätet - Inera

Journalen via nätet -1177

Nyheter från Inera

StatistikSenast ändrad: