Direkt till innehållet

Journalen via nätet

Journalen är en nationell tjänst som gör det möjligt för invånarna att läsa journalinformation från hälso- och sjukvården via nätet. Invånarna når tjänsten från 1177 Vårdguidens e-tjänster och för att logga in krävs e-legitimation.

Syftet med Journalen via nätet är att stärka möjligheten för invånarna att medverka i beslut och uppföljning av den egna vården samt stödja engagemanget för den egna hälsan. I Journalen kan invånaren läsa och skriva ut tillgänglig journalinformation.  Informationen som visas i Journalen hämtas från anslutna vårdsystem och presenteras varje gång invånaren loggar in, ingen journalinformation lagras i tjänsten.

Ineras sida om Journalen hittar du fördjupad information om Journalen. Här kan du läsa mer om vad vårdgivare i Sveriges landsting och regioner visar och ta del av det nationella ramverket för Journalen som Ineras styrelse beslutade i september 2016.

Region Halland är ansluten till Journalen som producent av journalinformation. I dagsläget visas

  • VAS: journalanteckningar, vårdkontakter, diagnoser samt kemlabsvar. Det är journalinnehåll som registrerats efter 2015-09-01 som visas för invånarna
  • Svevac: registrerade vaccinationer från 2013-03-01, i dagsläget endast barnvaccinationer

Region Halland visar ingen läkemedelsinformation i Journalen via nätet. I stället kan invånaren se sina förskrivna recept och uthämtade läkemedel under Läkemedelstjänster som också nås via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Alla regionens enheter och de privata vårdgivare som använder VAS visas men vissa undantag finns. I dagsläget visas ingen journalinformation från enheter inom psykiatrin och sökordet ”Våldsutsatthet” samt journaltypen ”Multidisciplinär konferens” visas inte heller i Journalen via nätet.

Kontaktuppgifter

Anna Thelin, Objektledare

Staffan Lückander, Objektspecialist

Felanmälan

IT Servicedesk

Tfn. 010-476 19 00

Relaterad information

Journalen via nätet - Inera

Journalen via nätet -1177

Nyheter om Journalen - Inera

Statistik

Senast ändrad: