Direkt till innehållet

Om 1177 för vårdpersonal

Webbplatsen Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) byter namn och blir 1177 för vårdpersonal i juni 2024. Innehållet är detsamma.

1177 för vårdpersonal bygger inledningsvis på de nationella kunskapsstöd som har tagits fram inom ramen för regionernas system för kunskapsstyrning. Så småningom ska fler kunskapsstöd integreras på webbplatsen med information och länkar till andra kunskapsstöd som Vårdhandboken, Rikshandboken i barnhälsovård och Nationella vård- och insatsprogram för psykisk hälsa (VIP).

Frågor och svar om 1177 för vårdpersonal

Varför sker förändringen?

Denna förändring ska stödja produktion, lagring, tillämpning och distribution av kunskapsstöd till patientmötet.

Informationen ska vara lätt att använda för både primär- och specialiserad vård. Processen att ta fram och förvalta kunskapsstöd utvecklas kontinuerligt.

Mer information om produktion av nationella kunskapsstöd (kunskapsstyrningvard.se)

Hur kommer invånare att se skillnad på innehåll som riktar sig till vårdpersonal respektive till dem?

Det märks på olika sätt:

  • Den tydligaste skillnaden är att invånardelen ser ut som idag med en röd grafisk profil och vårdpersonalsidorna har en blå grafisk profil.
  • För att det ska bli enkelt att navigera mellan blir det länkning mellan 1177 för invånare respektive vårdpersonal i sidhuvudet.
  • Besökaren får ett välkomstmeddelande som berättar att sidornas innehåll riktar sig till vårdpersonal.

Vad händer med nationelltklinisktkunskapsstod.se?

Webbplatsens innehåll finns kvar på 1177 för vårdpersonal, namnet tas bort.

Vad blir webbadressen till 1177 för vårdpersonal?

www.vardpersonal.1177.se

www.nationelltklinisktkunskapsstod.se kommer att pekas om till den nya adressen under ett år.

Om nationella kunskapsstöd

Inom systemet för kunskapsstyrning används begreppet kunskapsstöd som ett samlingsbegrepp och omfattar kliniska kunskapsstöd, personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, vårdprogram och vårdriktlinjer. Mer information om de olika kunskapsstöden finns på webbplatsen Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.Senast ändrad: