Direkt till innehållet

Tuberkulos

Folkhälsomyndigheten betonar vikten av hälsokontroller för att identifiera nya fall av tuberkulos, begränsa smittrisk och utföra smittspårning kring fall av klinisk tuberkulos.

Tuberkulosscreening i Halland

Tuberkulosscreening är akutellt vid hälsoundersökning av asylsökande och nyanlända, inför arbete/praktik inom vård- och omsorg samt vid graviditet. Se rutin Tuberkulosscreening i Region Halland (länk nederst). Vid tuberkulosscreening används nedan dokument i följande ordning:

Diagnostik vid tuberkulosscreening

I de flesta fall används ett vanligt blodprov, IGRA-test, för att påvisa tuberkulos. Inför vaccination och till barn under 2 år används PPD-test. Alla med positiv IGRA eller PPD remitteras för lungröntgen och därefter till Infektionskliniken. Om patienten är under 18 år samordnar Infektionskliniken omhändertagandet med Barnkliniken.

Behandling

Behandling av klinisk eller latent tuberkulos ordineras av infektionsspecialist. Indikationerna för behandling av latent tuberkulos tydliggörs och avgränsas i rekommendationer från Folkhälsomyndigheten samt efter individuell bedömning.

Vaccination mot tuberkulos

BCG-vaccination rekommenderas till alla barn upp till 6 år med familjeursprung från länder med en TB-incidens ≥ 40/ 100 000. Rutinmässig vaccination av vuxna eller vårdpersonal rekommenderas inte längre då skyddseffekten mot lungtuberkulos är begränsad.

Skyddsutrustning och skyddsåtgärder

Vid misstänkt eller bekräftad tuberkulos är skyddsutrustning och hygienrutiner centrala för att undvika smittspridning.

Länkar

Provtagning

Quantiferon (IGRA) Analysförteckning

Tuberkulintest, TST - Rikshandboken i barnhälsovård (rikshandboken-bhv.se)

Provtagning Mykobakterier, andra lokaler

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – Hälsokontroll, smittspårning och vaccination — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Riskländer avseende tuberkulos – BCG-vaccination — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) (länder med ökad risk)

Riskländer avseende tuberkulos – screening av migranter — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) (länder med hög risk)

Sjukdomsinformation tuberkulos (FoHM)

Vaccination

Vaccination mot Tuberkulos, Terapirekommendationer Halland.

Övrigt

Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen

Global Tuberculosis Report 2023 (who.int)

 

Rutiner och riktlinjerSenast ändrad: