Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Quantiferon ()

VAS Provkod:
TBIGRA
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
Quantiferonrör (IGRA-rör)
Fyra stycken rör / provtagning.
Beställs från Klinisk mikrobiologi, Halmstad tel 035-131850

Quantiferonrör (IGRA-rör)
Provtagning:
Ange datum och klockslag för provtagningen på remissen. Tänk på att sätta VAS-etiketten så att vätskenivån i röret fortfarande kan ses. Används venprovtagningsset med butterfly tas ett slaskrör (t.ex. mintgrön kork) för att tömma slangen på luft.

1.Fyll rören i följande ordning:

Grå kork (Nil)
Grön kork (TB1 antigen)
Gul kork (TB2 antigen)
Lila kork (Mitogen)

Fyll varje rör till den svarta markeringen (1 ml). Denna volym nås automatiskt. Vänta några sekunder extra om röret inte fyllts tillräckligt.

2.Efter provtagning ska rören vändas upp och ner 10 gånger så att blod och TB-antigen/mitogen blandas ordentligt. Rören ska inte centrifugeras.

3.Provtagningsrören förvaras och skickas i rumstemperatur direkt till laboratoriet. Om provet transporteras med transportbox med kylklamp ska provrören skyddas mot kyla i ett vadderat kuvert som placeras så långt ifrån kylklampen som möjligt. Provet måste nå laboratoriet samma dag som provtagningen senast kl 15.00 och endast måndag-torsdag (ej dag före helgdag).

Om provtagning och transport inte kan organiseras så att provet når oss inom angivna tider vänligen kontakta oss för diskussion (tel 035- 13 18 50).

Om både PPD och Quantiferon ska tas bör de tas vid samma tillfälle eller senast vid PPD-avläsning. Efter PPD-avläsning och upp till två månader efter kan PPD ge upphov till ett falskt positivt resultat i Quantiferon-analysen pga boostringseffekt.
Indikation:
Bedömning av latent tuberkulos.

Observera att vid misstanke på aktiv tuberkulos bör i första hand annan diagnostik utföras.
Metod:
IGRA (Interferon-Gamma Release Assay). Nivån av Interferon-gamma används som mått på cellmedierat immunsvar mot Mycobacterium tuberculosis-antigen.
Kommentar/mer info:

Quantiferon (QFN) är mer specifikt än PPD då det inte påverkas av tidigare BCG-vaccinering samt påverkas mindre av andra miljömykobakterier. QFN, liksom PPD, kan prediktera en ökad risk att utveckla aktiv tuberkulos hos exponerade patienter. Bedömning av latent tuberkulos kan vara komplicerad och QFN bör användas som komplement till anamnesen. QFN kan, liksom PPD, inte skilja mellan tidigare exponering och aktiv sjukdom. Observera att det kan ta upp till två månader efter smittotillfället innan konvertering till positivt test sker.

Bedömningen görs via en algoritm där den positiva och den negativa kontrollen relateras till reaktionen mot TB-antigen. Analysen svaras positiv, negativ, gränsvärde positiv/negativ eller ej bedömbar.

Ej bedömbart resultat kan förekomma hos immunsupprimerade patienter, patienter med annan pågående infektion eller om provet hanteras felaktigt. Nytt prov är endast av värde om orsaken till icke bedömbart prov identifieras och kan åtgärdas.

Resultat nära brytpunkten, både positiva och negativa, svaras som gränsvärde då variationer i provtagning och analys gör svaret mindre säkert. Nytt prov rekommenderas och vid kvarstående gränsvärde bör anamnes och status noga bedömas och konsultation av infektionsspecialist rekommenderas.


Analysfrekvens:
2 ggr/vecka
Svarstid:
1 - 4 arbetsdagar
Pris:
Se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Nej
Biobank:
Nej
Uppdaterad:
2020-02-12 12:52