Direkt till innehållet

Analysförteckning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Vad letar du efter?

System Analysnamn Lab
Faderskapsundersökning EXTERN USLi Rättsgen
F- Faeces hälsokontroll MIB
Faeces, Clostridium difficile PCR
F- Faeces, diarré inhemsk resp utlands smitta MIB
F- Faeces, Dientamoeba fragilis MIB
Faeces, Gastrovirus
Faeces, Helicobacter pylori antigen
Faeces, mask och maskägg MIB
Faktor II genotyp
Faktor V genotyp
S- Fenobarbital KEM (Hstd)
U- Fentanyl EXTERN HS Kem
S- Fenytoin KEM (Hstd)
P- Ferritin KEM (Hstd, Vbg)
Eja- Fertilitet
Fetal RHD-screen
B- Fetomaternell blödning (HbF) EXTERN UMAS Kem
P- Fettsyror, fria EXTERN SU Kem
P- Fibrinogen KEM (Hstd, Vbg)
Finnålspunktion CYT
Finnålspunktion med lymfomfrågeställning CYT
FISH PAT
B- FK-506
S- Flekainid EXTERN USiL Kem
S- Flunitrazepam
S- Folat KEM (Hstd, Vbg)
S- Follitropin
Diverse- Fosfat KEM (Hstd, Vbg)
P- Fosfat KEM (Hstd, Vbg)
B- Fosfatidyletanol
S- Fria lätta Ig-kedjor (Kappa, fritt) (Lambda, fritt) EXTERN UMAS Kem
Fryssnitt/ofixerat vävnadsmaterial Patologen PAT
S- FSH (Follitropin) KEM (Vbg)
Fusobacterium necrophorum PCR MIB
P- Förenlighetsprövning BLC (Hstd, Vbg)