Direkt till innehållet

Analysförteckning

Lista alla analyser
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Vad letar du efter?

System Analysnamn Lab
Faderskapsundersökning EXTERN USLi Rättsgen
Faeces hälsokontroll MIB
Faeces, diarré inhemsk resp utlands smitta MIB
Faeces, Dientamoeba fragilis MIB
Faeces, mask och maskägg MIB
Faecesvirus PCR
Faktor II genotyp
Faktor V genotyp
S- Fenobarbital KEM (Hstd)
U- Fentanyl EXTERN HS Kem
S- Fenytoin KEM (Hstd)
P- Ferritin KEM (Hstd, Vbg)
Eja- Fertilitet
Fetal RHD-screen
B- Fetomaternell blödning (HbF) EXTERN UMAS Kem
P- Fettsyror, fria EXTERN SU Kem
P- Fibrinogen KEM (Hstd, Vbg)
Finnålspunktion CYT
Finnålspunktion med lymfomfrågeställning CYT
FISH PAT
B- FK-506
S- Flekainid EXTERN USiL Kem
S- Flunitrazepam
S- Folat KEM (Hstd, Vbg)
S- Follitropin
P- Fosfat KEM (Hstd, Vbg)
Diverse- Fosfat KEM (Hstd, Vbg)
B- Fosfatidyletanol
S- Fria lätta Ig-kedjor (Kappa, fritt) (Lambda, fritt) EXTERN UMAS Kem
Fryssnitt/ofixerat vävnadsmaterial Patologen PAT
S- FSH (Follitropin) KEM (Vbg)
Fusobacterium necrophorum PCR MIB
FVhyg
P- Förenlighetsprövning BLC (Hstd, Vbg)