Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Faeces, mask och maskägg ()

VAS Provkod:
Fmask
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
Plaströr med sked med SAF-lösning (beställs från mikrobiologen) eller tejpprov vid misstanke om springmask.Provtagning:
Ta en teskedsstor bit avföring med skeden som sitter fast i locket (om möjligt från blodiga eller slemmiga partier) och skruva på locket ordentligt. Om faeces är mycket löst hälls lite i röret.
Det är viktigt att avföringen kommer ner ordentligt i vätskan. För att få bättre utbyte vid analysen skickas vanligen 2-3 rör med faeces från olika dagar, eftersom utsöndring av mask och maskägg kan vara intermittent. Prov i SAF-lösning är hållbart i rumstemperatur i flera veckor.

Tejpprov (för påvisning av springmask enbart): Provtagningen skall ske på morgonen före toalettbesök och tvättning. Klistersidan av en genomskinlig tejp trycks mot anus. Tejpen klistras sedan på objektglaset och glaset läggs i transporthylsan. Provet håller i månader.
Indikation:
Eosinofiliutredning efter vistelse i tropikerna , hälsokontroll efter vistelse i tropikerna, adoption, förhöjt IgE, urticaria, immunbrist eller makroskopiskt fynd.
Tejpprov vid anal klåda.
Metod:
Mikroskopi
Kommentar/mer info:

Vid diarré och misstanke för protozoer (Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica och Cryptosporidium parvum/hominis) tas prov för faecesdiagnostik Finhsm (Diarré inhemsk smitta) alternativt Futlsm (Diarré utlandssmitta).

Frågeställning Dientamoeba fragilis har egen beställning FxDief.


Analysfrekvens:
2 gånger per vecka.
Svarstid:
1 - 10 arbetsdagar
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Nej
Uppdaterad:
2020-05-14 08:43